A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat a 2007 szeptemberében megrendezésre kerülő Budapest Városmisszió háttér imaszolgálata volt, melyhez plébániánk a kezdetektől csatlakozott.

Az imaszolgálat keretében 3 nap van egy-egy családnál az ún. „Vándor Evangélium”, amit aztán továbbadunk a következő családnak. Az imafüzetben előre meghatározott Evangéliumi olvasmányok átelmélkedése után feladatunk a papi, szerzetesi hivatásokért, plébániai közösségünk, nemzetünk megújulásáért való imádkozás. 2017. októbertől pedig a 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért is imádkozunk.

A kezdetek óta sok-sok változás történt, a csoportjaink megújultak, átalakultak. Sokan elköltöztek – többen már az Örök hazába – de hála Istennek jelenleg is 3 imacsoport működik plébániánkon. Öröm, hogy kisgyermekes családok és idősek egyaránt lelkes tagjai az imacsoportoknak. Imaszolgálatunk gyümölcseként hálát adhatunk a Jóistennek Tóth Imre atyáért, Biriszló Lőrinc testvérért és Szász Rita nővérért.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket és a családokat, hogy bátran csatlakozzanak imaszolgálatunkhoz, és kérjük a Szentlélek Isten kegyelmét, hogy adjon erőt további imáinkhoz.