A munkacsoport alapvető feladata, hogy a plébánossal egységben, a liturgikus év alapján rendszeresen készüljön az aktuális liturgikus cselekmények (szentmisék, szentségimádások, körmenetek) szebbé, felemelőbbé tételében. Folyamatosan szervezi az elsővasárnapi szentségimádások, és a szombat reggeli igeliturgiák menetét. Vezetője jelenleg Kovács Péter.

Általában a nagyobb ünnepek előtt szoktunk személyesen is találkozni, ahol a konkrét feladatokat beszéljük meg. Szeretettel várunk minden olyan testvérünket a munkacsoportba, akik indítást éreznek arra, hogy bekapcsolódjanak a liturgikus szolgálatba: felolvasások, körmenetben, szentségimádásban való aktív részvétel.