Szent László Plébánia Templom Alapítvány

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
Számlaszáma: 10702277-47700406-51100005, erre számlára lehet közcélú adományokat befizetni.
SzJA 1% felajánlások adószáma: 19702786-1-43.

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Az 1+1%-ról online felületen is lehet rendelkezni az „mo.hu” oldalon (többek között ügyfélkapun keresztül), illetve papíralapon:

Alapítványunk rövid története:

1991-ben jött létre, akkor templomunk teljes felújítása volt a legnagyobb feladat, ezért ez lett a célja. Később közhasznú tevékenységeket is vállaltunk. Az Alapító Okiratnak megfelelően Alapítványunk célja:
A plébánia épületeinek, közösségi, karitatív, foglalkozási helyeinek, játszóterének és egyéb létesítményeinek bővítése, felújítása és folyamatos karbantartása.

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, karitatív segélyek nyújtása;
  • nevelési és oktatási célokra történő támogatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • környezetvédelem, közreműködés a szűkebb lakókörzet és természeti értékeink megóvásában, tisztán tartásában;
  • gyermek-és ifjúságvédelem, gyerekekkel és az ifjúsággal való foglalkozás, érdekképviselet;
  • rendezvények, táborok szervezése és támogatása.

Alapítványunk közhasznú szervezet

Templomunk felújítása, karbantartása folyamatos, a kapott támogatásokat, és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó összegeket legnagyobb mértékben ezekre fordítottuk.

Ezen kívül anyagi lehetőségeink szerint évek óta támogatjuk a családok lelkigyakorlaton való részvételét is.

Az adományok felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
Minden adományt köszönettel fogadunk!