„Emlékeztetlek, hogy szítsd fel Isten kegyelmét, melyet kézrátételem által kaptál, mert Isten nem szűkösen adja a Lelket, ez a Lélek az erő, a szeretet és az önfegyelem Lelke.” 2Tim1,6-7

A közösség rövid bemutatása

Szentlélek Lángnyelvei KözösségKözösségünk a Szentlélek évében alakult 1998-ban, a Katolikus Karizmatikus Megújulás gyümölcseként. Kéthetenként hétfőn este jövünk össze. A közösség jelenlegi mozzanatait, lelki célkitűzéseit, tagjainak összetételét a Szentlélek alakította a közel 20 év során, és napjainkban is. Általában Szentlélek szemináriumot végzettek csatlakoznak a csoporthoz, vagy akik már megtapasztalták Isten jelenlétét az életükben, és szeretnék imaéletüket elmélyíteni, vagy akiknek fontos a Szentlélek vezetésének mélyebb megtapasztalása, akik meghallják a Szentlélek hívását.

A közösségünk e-mail címe: szentleleklangnyelvei@gmail.com

Szolgálat

„A szeretet nagysága azon a szilárd elhatározáson nyugszik, hogy mindent, amit teszünk, Isten kedvéért tesszük.” Avilai Nagy Szent Teréz

Úgy gondoljuk, hogy cselekedeteink, szolgálataink akkor gyümölcsözőek, ha Isten iránti szeretetből, az Ő akaratát keresve végezzük.

Imádkozunk a plébánia híveiért, plébánosunkért, a templomban elhelyezett dobozban lévő imaszándékokért, s különböző szándékokra a Szentlélek indításait figyelve.

Alkalmainkon a Szentlélek további útmutatásait figyeljük, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Csoportunk tagjai egyéb területen végzett szolgálataikkal is dicsőítik az Istent.

Közösségi összejöveteleinken is karizmákkal szolgáljuk az Urat és egymást, építjük a közösséget. Törekedjetek a szeretetre, de törekedjetek a lelki adományokat is elnyerni. (1 Kor 14,1). Márk evangéliumában (16,17-18) olvassuk, hogy akik hisznek, azokat jelek fogják kísérni.

A Szentlélek bennünk lakik, a karizmáknak ehhez van köze. A keresztségkor, bérmálásnál megkapjuk, birtokoljuk a Szentlelket. A kérdés az, hogy minket birtokol-e a Lélek. Mennyire vagyunk megtérve? Mennyire adjuk át magunkat Jézusnak, a Szentléleknek? Mennyire bízunk a Mennyei Atya jóságában? Isten előbb szeretett minket, mint mi Őt. Irántunk való szeretetére, neki átadott életünkkel, az Ő szeretetének befogadásával szeretnénk válaszolni, és kérjük, hogy Ő szeressen rajtunk keresztül a Szentlélek által. Jézus szavai Alacoque Szent Margithoz: „Isteni Szívem olyan szenvedélyesen szereti az embereket, hogy nem tudja többé magában tartani égő szeretetének lángjait.” Iránta való szeretetünket a neki szentelt idővel, imádással, figyelemmel, dicsőítéssel is kifejezzük, és az Ő akaratának keresésével, elfogadásával, teljesítésével.

Adjatok az Úrnak, Istennek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,  2adjatok dicsőséget az Úr nevének, imádjátok az Urat szent ragyogásban! Zsoltár 29,1-2

Az összejövetelek főbb mozzanatai

Dicsőítés

A dicsőítő imával töltött idő a leghosszabb mozzanata az összejövetelnek.

A kötetlen dicsőítő ima és ének felemeli szívünket az Úrhoz. Megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, a Szentlélek vezetését. A dicsőítéssel Istent Önmagáért dicsérjük. Ő van imáink középpontjában. Akkor is van értéke dicsőítésünknek, ha nem érzünk semmit. Meghozzuk a dicsőítés áldozatát, és az Úr gyakran megadja a dicsőítés ajándékát, és így szívből tudjuk Őt dicsőíteni. Avilai Nagy Szent Teréz is ajánlja a dicsőítést. Azt mondja, hogy dicsőítsük Istent, mert a szeretetünket feléleszti, akaratunkat szeretetre gyullasztja Isten iránt.

A kötetlen dicsőítő imában mindenki egyszerre imádkozik, ilyenkor a Szentlék indításait figyelve imádkozunk gyógyulásokért és különböző szándékokra. Ugyan nem a problémáink, és a kérő ima állnak az imáink középpontjában, de ha gyermeki bizalommal kérünk, ezzel is megdicsőítjük Istent. Kéréseinket dicsőítéssel, hálaadással tárjuk fel előtte bizalommal.

Szentlélek hívás

A Szentlelket a dicsőítés elején és közben is hívjuk. Azt sem mondhatja senki: Jézus az Úr, csak a Szentlélek által (1 Kor 12,3)

Bármily rajongással járjon is az eszetek e nagy Fiú és nagy Atya körül, szükségképpen ott kell lennie a Szentléleknek, hogy Ő gyújtsa lángra az akaratotokat és kösse meg nagy szeretettel, amennyiben erre nem volna elegendő a ti saját érdeketek megfontolása.” Avilai Nagy Szent Teréz

Csend

Legfontosabb feladatunk az Úr jelenlétére való figyelés, az Ő akaratának keresése, amely a csendben valósul meg a legjobban, ilyenkor akaratunkkal, törekvéseinkkel háttérbe vonulunk, és csendben imádjuk az Urat. „Jézus mindig a csöndben vár ránk. A csöndben hallgat meg minket, ott fog szívünkkel beszélni, és mi meg fogjuk hallani a hangját.” „A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess, amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért, a hallgatás hit.” Kalkuttai Szent Teréz anya

Az összejövetelt egy tized rózsafüzérrel kezdjük, Szentírást is olvasunk, elmélkedünk, tanúságtételek hangzanak el, megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Hálát adunk a kapott kegyelmekért.

Fontos számunkra az Istennel való személyes kapcsolat, a gyakori szentségekhez járulás, a csendes szentségimádás egyénileg, vagy lehetőség szerint a közösséggel együtt, és a rendszeres Szentírás olvasás.

A közösség vezetője:
Oláhné Kelemen Mária
szentleleklangnyelvei@gmail.com