Gyóntatás időpontjai:

Hétfő 18:40 – 19:00
Csütörtök 18:40 – 19:00
Péntek és elsőpéntek 7:40 – 8:00

A gyónás menete:

 1. Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
 2. Letérdelünk, vagy leülünk.
 3. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 4. Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam… (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára… stb.)
 5. Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
 6. Gyóntató tanácsai.
 7. Bánatima elimádkozása: Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen. (Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!)
 8. Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja … FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk.
 9. Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
  Gyónó: Mert örökké szeret minket.
  Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével.
  Gyónó: Istennek legyen hála.
  (Ez a párbeszéd elmaradhat.)
 10. Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!