Temetéssel kapcsolatban kérjük, hogy keressék a plébániai hivatal irodáját. Bővebben…

A halálozást az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell anyakönyveztetni, ők az illetések a temetésre is, de lehet máshol is kérni. Ez esetben a másik plébánián szabadon dönthetnek, tudják-e vállalni a temetést. A területileg illetékes helyen a temetés akkor tagadható meg, ha az elhunyt más vallású volt, vagy ha az illető nyilvánosan és véglegesen elfordult az Egyháztól. A temetés elvégzésének nem feltétele, hogy utólag, visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást, „egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói. A temetésért „stóla díj” fizetendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi temetkezést mindig az elhunyt rokonai személyesen intézzék az illetékes plébánián, és ne bízzák különféle temetkezési vállalkozásokra, mert ez esetben az anyakönyvezés gyakran nem történik meg.

Temetés intézése a Katolikus Temetőlelkészségen keresztül is lehetséges: http://temetolelkeszseg.hu/