A gyermekek 7 éves koruktól kezdve részesülhetnek a szentgyónásban és járulhatnak szentáldozáshoz, ha megfelelő felkészítés előzte meg a szentségek kiszolgáltatását.

Plébániánkon általában 8-9 éves kortól várjuk az elsőáldozásra jelentkezőket felkészítőre. Kb. két-három hónap a közvetlen szentségi felkészítő, de olyanokat várunk, akik előtte már kb. két év hitoktatásban részesültek (akár iskolában, akár plébánián). Ajánlott szeptemberben érdeklődni az elsőáldozásra való felkészítéssel kapcsolatban.

Általános tudnivalók az első gyónással és elsőáldozással kapcsolatban

A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni.

Az Egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott 7 éves gyermek mielőbb első gyónáshoz és elsőáldozáshoz kell, hogy járuljon. Az általános iskolás kor kezdetén kell megtartani a felkészítést, de vallásukat aktívan gyakorló családok esetén, ha a plébános indokoltnak tartja, fiatalabbakat is lehet felkészülés után elsőáldozásra bocsájtani. Korábban már megkeresztelteknek az elsőáldozás előtt az első gyónást is el kell végezni.

Felnőttek elsőáldozása és első gyónása

Aki meg van keresztelve, egyéni helyzetének megfelelő felkészítés után járulhat e szentségekhez.

Napjainkban a lisztérzékenyek szentáldozása egyre több helyen jelent megoldandó problémát. Az ilyen betegek számára a Központi Ostyaellátóból külön igényelhető ostya, melyet a többitől elkülönítve kell tárolni.