A Karitász csoport bemutatkozása

A 2017 nyarán újjáalakult karitász csoport vezetője Kovácsné dr. Sztrakay Katalin, Képviselő Testületi tag. A jelenleg 14 főből álló csoportunk elsődleges célkitűzése és tevékenysége:

  • a kórházi és az otthoni beteglátogatás biztosítása
  • a mentálhigiénés segítő beszélgetések
  • az egyházmegyei karitász által biztosított támogatások, adományok szétosztása egyházközségünk rászoruló tagjai számára,
  • plébániánk rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában történő részvétel.

Kérdésekkel, kérésekkel a vezetőket és a csoporttagokat szombatonként 10-11 óráig a Csontváry u. 23. szám alatti telephelyen, vagy vasárnaponként a ½ 10 órai szentmise után lehet megkeresni.

A karitász csoport imént felsorolt tevékenységeinek megvalósításához és az esetleges további feladatok ellátáshoz szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését is!

„Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”– Teréz anya