Az egyházközségi hozzájárulás nem tévesztendő össze az SZJA 1%-ának felajánlásával, hiszen ez utóbbival még nem teljesítettük a saját egyházközségünk felé a személyes támogatást.

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást („egyházi adó”) minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi adóval”.
A kért „egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik „egyházi adójukat”.
(Forrás: www.esztergomi-ersekseg.hu)

Egyházközségünk támogatására külön lehetőséget jelent a Szent László Plébánia Templom Alapítvány javára történő befizetés, átutalás, illetve SZJA rendelkezés:

Neve: Szent László Plébánia Templom Alapítvány
Címe: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
Számlaszáma: 10702277-47700406-51100005, erre számlára lehet közcélú adományokat befizetni.
SzJA 1% felajánlások adószáma: 19702786-1-43.

Alapítványunkról…