Karitász

A Karitász csoport bemutatkozása A 2017 nyarán újjáalakult karitász csoport vezetője Kovácsné dr. Sztrakay Katalin, Képviselő Testületi tag ...

Imacsoportok

Plébániánkon több imacsoport is működik, amelyekben a tagok különféle szándékokért imádkoznak ...

Lelkiségi csoportok

"A lelkiségi mozgalmak, karizmák, "új közösségek" jelenléte a katolikus Egyházban immár nem csak tény, hanem a pápák által jóváhagyott, buzdított, sőt igényelt közreműködés Krisztus üzenetének képviseletében a mai világ számára." ...

Képviselő Testület

A Képviselő Testület a plébános tanácsadó testülete, a plébánia életének különböző területeit működteti, szervezi. Tagjait alapvetően a hívek választják, csupán néhány hivatalból választott tagja van ...

Hitoktatók

Plébániánkon óvodás kortól nyugdíjas korig vannak hittancsoportok ...

Liturgikus munkacsoport

A munkacsoport alapvető feladata, hogy a plébánossal egységben, a liturgikus év alapján rendszeresen készüljön az aktuális liturgikus cselekmények (szentmisék, szentségimádások, körmenetek) szebbé, felemelőbbé tételében ...