Az „Állami lakótelep” az első világháború idején lőszertelep volt. A barakkokat a háború után lakásokká alakították át az elcsatolt országrészekből menekültek,
kitelepítettek számára. Erdélyből, Felvidékről és a Délvidékről kb. kétezer család költözött ide, 1920–22 között.

Sok szegénységet, nyomort éltek és láttak az itteniek. A jól összekovácsolódott közösség templomot szeretett volna.

Az 1934. április 27-én alakult Oltáregyesület vette kézbe az ügyet. 1934. május elején már el is kezdődött a templom építése, Fanta István műépítész tervei és irányítása révén (négy lakás lett átalakítva!). Az ő munkája az oltárkép is, mely Szent László királyunkat ábrázolja.

A templomot Dr. Wimmerth Béla prépost szentelte fel, 1935. június 29-én. Ekkor még a pestszentlőrinci Főplébániához tartozott, innen látták el. Kiss István káplán, Szabó László hitoktató (először ő misézett a félig kész templomban 1934. december 8-án). Akkoriban Csábi Vilmos, majd 1940–46-ig Somogyi László volt a hitoktató, templomot, híveket ellátó lelkész.

1939-ben készültek el az oldalhajók és egy színes üvegablak, Szent István király felajánlja a koronát és országot a Szűzanyának (Ligeti Sándor munkája).

A templom és közössége 1946. október 6-án nyerte el az önálló plébániai rangot. Ekkor plébánosnak Somogyi László atyát nevezték ki. Az évtizedek során ő lett mindenki „Laci bácsija”, aki 1990-ig vezette a plébániát.

A II. világháború alatt a templom épülete megrongálódott, bombatámadás is érte, de a hívek áldozatkész munkájával sikerült helyreállítani. 1960-ban lehetőség nyílt a templom korszerűsítésére, bővítésére (raktár címen hittanterem lett kialakítva).

1976-ban „halálra ítélték” a telepet. Az évtizedek alatt összeszokott lakóközösség tagjait a város legkülönbözőbb lakótelepeire szórják szét, megkezdődik a lakások lebontása. A megmaradt templom körül hatezer lakásos, tízemeletes házak épülnek, a Havanna-lakótelep. Kb. csak 50-60 család költözik vissza, a többi lakás az ország minden részéből jött emberekkel telik meg.

Mivel nem volt, szükségessé vált plébániaépületet is létrehozni. Patty Károly üzemmérnök tervei alapján épült. l990. február 11-én Marosi Izidor váci püspök szentelte fel.

A nagyon megromlott, megkopott templom épületét 1992–95 között sikerült teljesen felújítani. 1997-re a plébánia épülete kinőtte kereteit. Közösségi és hitéleti célok miatt a részben bővített tetőtér helyére egy teljes szint készült. A szerkezeti és tetőfedési munkák év végére befejeződtek. Az alapterület teljes birtokba vételére 1998-ban kerül sor.

A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez.

Búcsú: június 27.

Amennyiben témát, cikket, képet, vagy egyéb hozzászólást szeretne eljuttatni hozzánk, kérjük az alábbi címre írjon:

veledesfeled@gmail.com