Plébániánkon óvodás kortól nyugdíjas korig vannak hittancsoportok, valamint három általános iskola (Kondor Béla Általános Iskola, Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zene és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium) kötelező hit- és erkölcstan oktatását és egy óvoda (Zenevár Óvoda) hitoktatását látjuk el az érintett intézményekben.

A hittanos gyermekek és felnőttek, a plébániai közösség tagjai számára rendszeresen szervezünk közösségi programokat is (kirándulás, lelki nap, családi nap, zarándoklat, stb.).

Hitoktatóink:

  • Tihanyi Péter atya
  • Bárányné Nagy Nikoletta
  • Horváthné Simongáti Éva
  • Szikszóné Lelkes Krisztina
  • Törsök László