Kérjük, hogy a betegek szentségének kiszolgáltatását az iroda elérhetőségein keresztül kérje:

Iroda elérhetősége …

Az ő akadályoztatása esetén (sürgős esetben) a Kórházlelkészi szolgálatot hívja:

+36-1-213-96-20
+36-1-224-86-40

Általános tudnivalók a betegek szentségéről

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül

A betegek lelkipásztori ellátását általában a területileg illetékes plébániák végzik, kórházakban a Kórházlelkészi Szolgálat segítségével.

Az otthon vagy kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátásának szervezett formáját nyújtja a Kórházlelkészi Szolgálat, amely állandóan biztosítja a betegek, haldoklók számára a szentgyónás elvégzésének, a szentáldozás és a betegek szentsége felvételének lehetőségét. Sürgős esetben éjjel-nappal hívható telefonszámuk: 213-96-20 egyéb esetekben: 224-86-40.