A szentről:

Szent Ágoston De Ordine c. művének vége felé leír egy jelenetet: Néhány barátjával e munka kérdéseiről vitatkoztak, amikor belépett az édesanyja, Mónika asszony, és érdeklődött a könyv alakulása felől. Ágoston akkor utasította az írnokot, hogy Mónika megjelenését és érdeklődését is jegyezzék fel a könyvbe. Mónika kiáltva tiltakozott: ,,Micsoda? Soha nem hallottam arról, hogy olyan írásokban, amilyeneket ti olvastok, asszonyok is szerephez jutottak volna!” Méltánytalannak érezte, hogy egy tudományos, filozófiai munkában előforduljon az ő neve. Ágoston azonban azzal nyugtatta meg, hogy a filozófia szó a bölcsesség szeretetét jelenti: ,,Figyelmen kívül hagytalak volna ebben a műben, ha nem szeretnéd a bölcsességet. Te pedig szereted, jobban, mint engem; azt pedig én tudom, hogy engem mennyire szeretsz. Annyira előrehaladtál a bölcsességben, hogy nem reszketsz még a halál előtt sem, ez pedig a filozófia csúcsát jelenti. Vajon nem nekem kellene-e a te tanítványoddá lennem?”

Mónika életének titka az Isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába. Már a szülői házban, Tagastéban szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet, nem annyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgálótól, aki már Mónika apját is az ölében hordozta, és szent komolysággal, józan, gyakorlati bölcsességgel megáldott lélek volt. (forrás: katolikus.hu)

A csoport története

Először 1992. december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén tettünk ígéretet a rózsafüzér rendszeres imádkozására. Azóta már sokszor megújítottuk, felelevenítettük az ígéreteket pl. évfordulók kapcsán, új tag érkezésekor.

Titokcserék

Minden hónap utolsó hétfőjén találkozunk, ekkor történik a titokcsere. Mária-énekkel kezdünk.

A Szentatya apostoli leveléből olvasunk fel egy-egy szakaszt, majd a Szentírásból az elmondandó tizedhez kapcsolódó részt. Ezután elimádkozzuk a kiválasztott tizedet és egy-két Mária-imát. Végül a Magnificat következik. Ezután ha van valakinek olyan öröme vagy bánata, amit szívesen megoszt a többiekkel, azt szeretettel meghallgatjuk, és megbeszéljük, hogy ki mit tud a hiányzó tagokról. Azután egész hónapban, aki az Örvendetes olvasót imádkozza, az a Pápa szándékára imádkozik. A Világosság titkait a Bíboros atya szándékára mondjuk. A Fájdalmas olvasó imádkozása a plébánosunk szándékára történik. A Dicsőséges olvasót a csoporttagokért imádkozzuk névsor szerint.

Szent Mónika, kérünk, imádkozz velünk értünk és a ránkbízottakért!

Bokoranya: Móricz Erzsike