„Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2021 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

A cél, hogy ne csak egy hétig tartson az Oltáriszentség ünneplése. A Kongresszus hatására újuljon meg hazánkban a hitélet és az ebből fakadó közösségi élet.

Bíboros úr egy hároméves előkészületi programot hirdetett meg, melynek keretében minden évben más-más területre helyezi a hangsúlyt.
Az első év középpontjába a személyes megújulásunk, a szentségi Jézussal való kapcsolatunk elmélyítése került. Ezt plébániánkon is számos esemény segíti.

A második évben közösségeinket szeretnénk megerősíteni, hiszen csak akkor fogja a világ felismerni, hogy Jézushoz tartozunk, ha szeretettel vagyunk egymás iránt. Közösségeinknek ezt a krisztusi szeretetet kell sugároznia a világ felé.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapja: http://www.iec2020.hu

Szentségimádások rendje az egész országban: http://www.szentsegimadas.hu

A NEMZETKÖZI EUKARISZTIKUS KONGRESSZUSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS PLÉBÁNIÁNKON

Plébániánk tervei az első felkészülési évre (2017 Pünkösdhétfő – 2018 Pünkösdvasárnap)

a. Változás a szentségimádások rendjében (október 1-től)

I. Az elsőpénteki szentségimádásokat az ifjúság fogja vezetni.

II. Csütörtökönként is lesz szentségimádás, kb. este 18.30-19.30-ig. Ez terveink szerint egy hosszabb, csendes elmélyülésre lehetőséget adó alkalom lenne.

III. A többi szentségimádási alkalom változatlan.

b. Bekapcsolódás a városmajori Adorációs Iskolába

c. A vasárnapi ½ 10-es szentmisék új szolgálati rendje a hónap első négy vasárnapján

I. hónap első vasárnapja: Eucharisztikus Szövetség (felelős: Csörgőné Kriszta)

II. hónap második vasárnapja: Gyermek és ifjúsági hittanosok (felelős: Nagyné Ildi)

III. Rózsafüzér csoportok (felelős: Zoltán Erzsike és Biriszló Marika)

IV. Családok (felelős: Marossy Szabolcs)

MÉDIA

Missziós küldöttek képzésén elhangzott előadások: http://www.szentadalbert.hu/nek.php

Adorációs iskola:
1. előadás – Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
2. előadás – Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
3. előadás – A kérő imádság, a hit és a remény
4. előadás – Imádás, dicsőítés és hálaadás
5. előadás – Isten irgalmas szeretete
6. előadás – Az Atya szeretete
7. előadás – A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk
8. előadás – Isten jelenlétében élni
9. előadás – Isten Igéje
10. előadás – Mária
11. előadás – Jézus Szíve és az Eucharisztia
12. előadás – Eucharisztia és misszió
A NEK honlapján a videók mellett az előadások hanganyaga is elérhető.