1. Hálásan köszönjük mindenkinek, akik a tegnapi plébánia- és templom-takarításban részt vettek!
  2. A nagyheti szertartások és gyóntatás időpontjai: (A hirdetőtáblán és a honlapon olvashatóak)
   • Nagyhétfő:
    • 18:00 szentmise
    • 18:45-20:00 Gyónási lehetőség
   • Nagykedd:
    • 7:00 szentmise
    • 18:00 ANGYAL – 15 pap gyóntat a Lehet téri Szent Margit plébánián
   • Nagyszerda: 7:00 igeliturgia
 • Nagycsütörtök:
    • 10:00 Krizmaszentelési mise (Szent István bazilika)
    • 18:00 Szentmise, benne lábmosással, Szent három nap kezdete (itthon)
 • Nagypéntek:
    • 15:00 keresztút a fiatalok vezetésével
    • 18:00 Szertartás
 • Nagyszombat
    • 9:00-17:00 Szent sír őrzés
    • 9:00-10:30 Gyónási lehetőség
    • 20:00 Vigília mise (körmenet nélkül) Hozzunk magunkkal gyertyát!
 • Húsvét vasárnap
    • 9:30 Szentmise körmenettel
 • Húsvét hétfő:
   • 7:00 Szentmise
 1. Nagycsütörtöktől Húsvéthétfőig az irodai szolgálat szünetel.
 2. Pakisztáni nyomornegyedek gyermekeinek beiskolázására még a héten lehet adományozni. A Jézus Szíve perselybe helyezett adományokat, Húsvét után továbbítjuk.
 3. Előre hirdetjük:
  • Április 6, szombaton kirándulás lesz a Csillebérc – Makkosmária – Normafa kb. 5 kilométeres útvonalon. Találkozás 08:00-kor a templom előtt, inni- és ennivalót hozzunk magunkkal. További részletek Tarjáni Ferencnél.
  • Újra lehet csatlakozni a lelki adoptáláshoz, ahol a veszélyben lévő magzatokért 9 hónapon keresztül imádkozunk. Jelentkezés és részletek a faliújságra kitett lapon.
  • Április 7-én 19:30-tól mi leszünk a dél-ifi házigazdái, mely a dél-pesti plébániák 15-30-as korosztályának szóló programsorozat.
  • A hittantábor július 29 és augusztus 4, a felnőtt lelkigyakorlat augusztus 7 és 10 között lesz.