1. Március 8-tól (visszavonásig) nem tartunk szentmiséket templomunkban.

2. Az irodai szolgálat nem szünetel, és ezzel egyidőben a templom és az urnatemető is nyitva tart.

3. Vasárnap délelőtt a templom és az urnatemető 8 és 12 óra között tart nyitva. Be lehet térni imádkozni. Azonban kérjük, hogy ne 9:30-10:30 között jöjjenek a kedves hívek a templomba, mert ekkor közvetítjük a vasárnapi szentmisét.

4. Az idei Nagyböjtben is van lehetőség hozzájárulni a NEST= Fészek Szociális Központ által jelenleg gondozott 90 nyomornegyedekben élő pakisztáni gyermek beiskolázási költségeihez, mert számukra a taníttatásért az általános iskolában is fizetni kell. (1 gyerek számára évi 75.000 Ft, amit a nyomorban élő analfabéta szülők képtelenek előteremteni) Plébániánk a korábbi években is küldött számukra támogatást, egyik évben az evangélikus testvérekkel is összefogva, esélyt adva ezeknek a gyermekeknek a nyomorból való felemelkedésre. Hálával köszönnek minden segítséget és örömmel küldték a hírt, hogy a támogatottak között vannak már olyan, akik felnőttek, és két fiú bejutott az egyetemre. Az adományokat a Jézus Szíve szobor melletti perselybe lehet elhelyezni.

5. Köszönjük a virágvasárnapi passiójáték megvalósításához beküldött rajzokat. A jelentkezés lezárult, és felvettük a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

6. További híreket, hirdetményeket közölni fogunk hívekkel a honlapon, levelezőlistán keresztül, illetve kifüggesztjük a hirdetőtáblákra és a templom kerítésére is.

7. Kérem a Kedves Híveket, hogy vasárnap szenteljenek egy órát az imádságnak, szentírásolvasásnak vagy kapcsolódjanak be egy szentmiseközvetítésbe.