1. Március 8-tól a templomunkban nincsenek nyilvános liturgikus cselekmények. Ez nem csupán a szentmisékre vonatkozik, hanem az ájtatosságokra (keresztút, rózsafüzér) és a szentségimádásokra is. Hétköznap irodaidőben nyitva van a templom. Be lehet térni egyénileg csöndes imádság végzése céljából.

2. Az előjegyzett szentmiséket elvégzem. Az irodában továbbra is lehet előjegyeztetni szentmisét.

3. A levelező listára küldtünk egy táblázatot, amelyben gyónásra lehet feliratkozni: https://forms.gle/krKwsZMR6Q5C1QNV6 Természetesen az irodában is lehet jelentkezni szentgyónásra. Ugyanakkor érvényben van a tökéletes bánat felindítása általi lelki megtisztulás ebben az időszakban. Ugyanígy a lelki áldozás is ajánlott a kedves hívek számára, amíg visszatér a lehetőség, hogy közösen misézzünk.

4. Az irodai szolgálat nem szünetel, és ezzel egyidőben a templom és az urnatemető is nyitva lesz.

5. Vasárnap délelőtt a templom és az urnatemető 8 és 12 óra között tart nyitva. Be lehet térni imádkozni. Azonban kérjük, hogy ne 9:30-10:30 között jöjjenek a kedves hívek, mert ekkor közvetítjük a vasárnapi szentmisét.

6. A tartós-élelmiszergyűjtés március 7-től, a mai napig tart. A templom nyitvatartási idejében lehet hozni az adományokat.

7. Az idei Nagyböjtben is van lehetőség hozzájárulni a NEST= Fészek Szociális Központ által jelenleg gondozott 90 nyomornegyedekben élő pakisztáni gyermek beiskolázási költségeihez, mert számukra a taníttatásért az általános iskolában is fizetni kell. (1 gyerek számára évi 75.000 Ft, amit a nyomorban élő analfabéta szülők képtelenek előteremteni) Plébániánk a korábbi években is küldött számukra támogatást, egyik évben az evangélikus testvérekkel is összefogva, esélyt adva ezeknek a gyermekeknek a nyomorból való felemelkedésre. Hálával köszönnek minden segítséget és örömmel küldték a hírt, hogy a támogatottak között vannak már olyan, akik felnőttek, és két fiú bejutott az egyetemre. Az adományokat a Jézus Szíve szobor melletti perselybe lehet elhelyezni.

8. A meghirdetett ruhaválogatás a karitász csoport későbbi időpontra halasztja.

9. A virágvasárnapi passiójáték megvalósításához még 10 rajzra van szükségünk. A korhatárt feloldva, várjuk a kedves Testvérek jelentkezését a rajzok elkészítésére. Jelentkezni Szabó Viktornál és Kovácsné Sztrakay Katalinnál lehet, elsősorban elektronikus úton. Kérjük, hogy a vállalt rajzokat 2020. március 19-ig kérjük vagy leadni az irodában, vagy szkennelt formában a kzssztrakay@gmail.com címre elküldeni.

10. További híreket, hirdetményeket közölni fogunk hívekkel a honlapon, levelezőlistán keresztül, illetve kifüggesztjük a hirdetőtáblákra és a templom kerítésére is.

11. Kérem a Kedves Híveket, hogy vasárnap szenteljenek egy órát az imádságnak, szentírásolvasásnak vagy kapcsolódjanak be egy szentmiseközvetítésbe.