1. Ma délelőtt 11 órakor külön szentmise keretében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Nagy Károly atya 20 ifjúnak. Foglaljuk őket imáinkba!

2. Ma 17:00 órától szentségimádást tartunk.

3. Október hónapban a reggeli szentmisék után, illetve az esti szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk.

4. Október 6-án lesz plébániánk szentségimádási napja. Délelőtt 10:00 órától 16:00 óráig csendes szentségimádás lesz. Kérem a Kedves Híveket, hogy iratkozzanak fel szentségimádásra a hirdetőtáblán kihelyezett ívre.

5. A plébániai hittanokról jövő héten tudunk tájékoztatást adni.

6. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy aki havonta néhány alkalommal (de akár csak egy alkalommal is) tud a szabad idejéből 1-2 órát a templom szolgálatára fordítani, jelentkezzen sekrestyében. A templom takarításához ugyanis segítőkre lenne szükség. Kevesen vannak, akik mostanában végzik ezt a feladatot. Egyelőre a takarítás napját nem határozzuk meg. Amikor lesznek jelentkezők, velük beszéljük meg az időpontokat.

7. Jövő vasárnap, október 11-én a 9:30 órai szentmise keretében fogunk imádkozni a Vándor Evangélium imaszolgálatért.