• január 1. – Szűz Mária Isten anyja (parancsolt ünnep) – 9:30, 18:00 (nem lesz reggel 7 órakor mise)
 • január 6. – Vízkereszt (parancsolt ünnep) – 18 órakor lesz a mise
 • január 25. – Miniklub foglalkozás a plébánián 10-13 óra között
 • január 19-26. Ökumenikus imahét (hétfő – Református templom (Szemeretelep); kedd – Evangélikus templom (Kossuth tér); szerda – Főplébánia; csütörtök – Szt. István Plébánia (Tátrafüred tér); péntek – Szt. László plébánia)
 • január 30. 19 óra – NEK 2020. Tájékoztatás a regisztrációról
 • február 8. – Miniklub foglalkozás a plébánián 10-13 óra között
 • február 16. – 9:30 órai szentmise végén a házaspárok megáldása
 • február 22. – Farsang
 • február 28. 19:00 – Előadás a házaspárok számára. Téma: Családunkért végzett munka és az időnk megszentelése.
 • március 7. – Plébániánk nagyböjti lelki napja az ifjúságnak és a felnőtteknek egyaránt; 12 órakor szentmise, a betegek szentségének kiszolgáltatása
 • március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan a lelki adoptálók fognak fogadalmat tenni. Nem lesz közös fogadalomtétel. Mindenki egyénileg teszi le fogadalmát a Jóistennek
 • június 7. fél 10 órai szentmise után – Szülői értekezlet ez elsőáldozásra készülőknek
 • június 9. 19 óra – Bérmálkozók számára megbeszélés
 • június 13. 17:00 – 18:00 NEK Titkársága által kezdeményezett világméretű szentségimádáshoz csatlakozunk
 • június 14. – Te Deum. Idén nem lesz úrnapi körmenet.
 • június 28. – Búcsú
 • június 28. 10:45 – Napközis tábor szülői értekezlete
 • július 20-25. – Napközis tábor
 • augusztus 6. – Lőrinc testvér – ünnepélyes örökfogadalom-tétel
 • augusztus 15. 18 óra – ünnepi mise, Nagyboldogasszony
 • augusztus 20. 7 órakor lesz a szentmise (Szent István király ünnepe)
 • augusztus 23-án 10 órától lesz a nagymise, a Katolikus Rádió fogja közvetíteni
 • augusztus 30-án 10 órától lesz a nagymise, a Katolikus Rádió fogja közvetíteni
 • szeptember 13. 11 óra – Elsőáldozás
 • szeptember 20. – 9:30 órai szentmise után megemlékezünk egykori plébánosunkról, Somogyi László kanonok úrról
 • szeptember 20 – október 5. – Ars Sacra kiállítás a templomban és a plébánián
 • október 4. 11 óra – Bérmálás
 • október 6. 10:00 – 16:00 – Plébániánk szentségimádási napja
 • október 10. 10:00 – 12:00 – Miniklub
 • október 11. 9:30 órai szentmise – Vándor Evangélium imaszolgálat
 • október 13-án (kedd) 19 órakor újra indult a Katekumen hittan
 • november 21. 17:00 – szentségimádás templomunkban, kapcsolódva a NEK szervezésében megrendezendő világméretű szentségimádáshoz
 • november 29 – december 6. Tartós élelmiszer gyűjtés templomunkban egyházközségünk rászorulói számára
 • december 6. fél10-es mise végén Mikulás
 • december 24. –  Pásztorjáték
 • december 24. 24:00 – Éjféli mise
 • december 25. – Reggel 7:00 órakor és 9:30-kor lesznek szentmisék. Esti mise nem lesz.
 • december 26. – Reggel 7:00 órakor és 9:30-kor lesznek szentmisék. Esti mise nem lesz.
 • december 27. – Szent Család vasárnapján mindhárom szentmisén lesz családok megáldása.
 • december 31, 17:00 óra –  Év végi hálaadó szentmise