1. A plébánia emeletén megtörtént két emeleti hittanterem felújítása. Az összköltség 1.550.000 Ft volt. Ebből 700.000 Ft támogatás a Főegyházmegyétől, 500.000 Ft pedig az Önkormányzattól érkezett. A fennmaradó 350.00 Ft-ot a Plébánia állta. Kérem a Kedves Híveket, hogy járuljanak hozzá a felújításhoz, és az erre a célra szánt adományaikat az Alapítvány javára fizessék be.

2. Köszönetet mondok azoknak, akik a termek felújítása kapcsán segítettek a pakolásban, és tegnap is eljöttek pakolási utómunkákat végezni. Kiemelten köszönetet mondok Magyari Edének, aki a felújítás koordinálásból és az építőanyagok szállításából jelentős mértékben kivette a részét.

3. Kicserélésre került a Plébánián az egyik cirkó kazán is, de a fűtésrendszer teljes karbantartása még nem fejeződött be, ezért pontos a bekerülési összeget a közeljövőben fogjuk megtudni, és erről tájékoztatni a Híveket.

4. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén reggel 7:00 órakor lesz szentmise templomunkban. A bazilika előtt nem lesz 17:00 órától szentmise és körmenet, hanem csak a külön meghívottak részvételével lesz szentmise a Bazilikában.

5. Jövő vasárnap, azaz augusztus 23-án és az azt követő vasárnap, vagyis augusztus 30-án a nagymisét a Katolikus Rádió fogja közvetíteni templomunkból. Ezért ezeken a napokon nem 9:30-tól, hanem 10:00 órától lesz a nagymise.

6. Továbbra is lehet jelentkezni az október 16-18. között megrendezésre kerülő domaszéki családos lelkigyakorlatra. (Jelentkezés szeptember 15-ig).