1. Kedden este 19:15-től katekumen hittan, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaóra, csütörtök este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

2. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek azért, hogy tegnap szép számban (55-en) eljöttek a délutáni szentségimádásra.

3. Szintén köszönetet mondok a tegnapi jubileumi Erzsébet koncert megszervezéséért és lebonyolításáért mindenkinek, aki ebben közreműködött: a Karitász vezetőinek és tagjainak, a Szent Fidél kórus vezetőinek és tagjainak, s mindenkinek, aki pakolásban, agapé lebonyolításában segített. Külön köszönet a régebbi kórustagoknak, akik most újra próbákon vettek részt, és énekeltek, zenéltek. Természetesen köszönet az adományozóknak is, akik adományoztak a koncert után.

4. November 30-án délelőtt (9-13 óra között) lesz az adventi lelkinap, és ugyanazon a napon délután (16 órától) az adventi koszorúkötés-, illetve koszorú-megáldás (kb. 18 órától).

5. Előre hirdetem, hogy a plébánia karitász csoportja december 1-8. között adventi tartós élelmiszer gyűjtést szervez, a szokásos módon.

6. Szintén előre hirdetem, hogy az Eucharisztikus Szövetség fogadalomtétele december 15-én lesz a nagymise keretében.

7. Továbbra is várom a Kedves Hívek adományait az új templomi székekre. A bekerülési összeg: 3.368.040 Ft. (Előlegként kifizettük az önkormányzattól kapott 1.700.000 Ft-ot.). A hívektől eddig kb. 370.000 Ft gyűlt össze, s ezen felül a hívek közül valaki külön adományozott 1.000.000 Ft-ot. A régi székekből sikerült eladni 10 db-ot. Így összesen 1.520.000 Forintunk van a fennmaradó összeg teljesítésére. Szükség van még kb. 150.000 Ft-ra.