1. Minden vasárnap reggel 8:30-tól elsőáldozási felkészítőt tartok. Az elsőáldozás május 12-én lesz.

2. Kedden este 19:15-től katekumen hittan lesz, szerdán reggel 7:45-től várom a nyugdíjasokat, csütörtök este 8-tól pedig az ifjúságot.

3. Nagyböjtben minden pénteken 18:00 órakor tartjuk a szentmisét, utána keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti péntekeken hústilalom van.

4. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan ma a 9:30 órai szentmise végén a lelki adoptálók tesznek fogadalmat. Kérem azokat, akik ún. lelki adoptálást vállalnak – tehát 9 hónapon keresztül minden nap imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, valamint annak szeretetteljes környezetben történő felneveléséért, illetve a szülők, családok gondolkodásmódjának jó irányba történő megváltozásáért – azok iratkozzanak fel a hirdetőtáblára kihelyezett lapon.

5. Megjelent a Veled és Feléd nagyböjti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

6. A főegyházmegyei karitász akciójához csatlakozva templomunkban van nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés. Az adományokat kérjük, hogy a mai naptól (március 24-től) hozzák egy héten keresztül (március 31-ig). A szokásos módon, az oldalhajóban elhelyezett asztalon gyűjtjük az adományokat! Minden felajánlást köszönünk!

7. Ma délután 3 órától passiópróba lesz. Szeretettel várunk minden szolgálatkész fiatalt.

8. Május 31. és június 2. között plébániai közösségünkkel elzarándokolunk a csíksomlyói pápalátogatásra. A buszon 49 férőhely van. A költség kb. 33-35 ezer Ft lesz egy személyre. Ez az összeg tartalmazza a busz, a szállás és négy étkezés (két vacsora, két reggeli) árát. Feliratkozni az irodában és a sekrestyében lehet.