1. Köszönetet mondok mindazoknak, akik pénteken – akár szolgálattal, akár süteménnyel, vagy mindkettővel –hozzájárultak az ökumenikus istentisztelet utáni agapéhoz.

2. A héten a plébános által tartandó plébániai hittanok elmaradnak. Kérem a felnőttek, a nyugdíjasok és az ifjúság megértését!

3. Február 1-jén első péntek lesz. A szentmisét este 6 órakor fogjuk tartani.

4. Február elsején, pénteken az esti szentmise után hét órakor szezonnyitó Férfi estet tartunk. Szeretettel várjuk idősebb és fiatal férfi testvéreinket egy kötetlen beszélgetésre a Szent László terembe. Bővebb felvilágosítást Kovács Péter és Nagy Róbert testvéreink tudnak adni.

5. Jövő vasárnap, február 3-án a 9:30 órai szentmisén Dr. Erdő Péter bíboros úr megáldja a felújított templomunkat. Kérem a Kedves Híveket, hogy minél többen jöjjenek el erre az ünnepi alkalomra!

6. A Veled és Feléd őszi és adventi számainak rejtvényfejtői közül kisorsolt nyertesek: Papp Istvánné, Talpas Lajosné és Zoltay Katalin. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

7. Plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.