1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, melynek a Pestszentlőrincet érintő programja megtalálható a hirdetőtáblán. A mi templomunkban pénteken este 6 órakor kezdődik az ökumenikus istentisztelet. Ezért pénteken elmarad a reggeli szentmise.

2. Kedden este negyed 8-ra várom hittanra a katekumeneket, csütörtök este 8-ra az ifjúságot. Pénteken reggel, mivel nem lesz szentmise, elmarad a nyugdíjas hittan.

3. Ma az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz. Ez az ülés még a régi tagokkal (ügyvivő testülettel) történik, mivel az újat még nem hagyta jóvá a Főegyházmegye.

4. Plébániánk karitász csoportja január 24-én, csütörtök este a mise után tartja soron következő összejövetelét. Szeretettel várjuk minden tagunkat, és azokat is, akik most szeretnének csatlakozni a karitász csoporthoz.

5. Január 26-án, szombaton 10-13-ig MINIKLUB LESZ.

6. Előre hirdetjük, hogy plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

7. A kerületi önkormányzat idén is szervez kirándulást Tusnádfürdőre február 20-24. között. Az erre vonatkozó felhívás megtalálható a hirdetőtáblán. Önköltség 25.000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében lehet január végéig, de ajánlott mielőbb, mert a létszám korlátozott. Plébániánkról már megvan az 5 jelentkező, tehát aki jelentkezik, az csak akkor tud menni, ha a többi egyházközségben nem lesz meg az 5 jelentkező.

8. Szeretettel hívjuk, várjuk a katekumen hittan alkalmaira azokat a felnőtteket, akik még nem részesültek a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, szentáldozás). Gondoljunk a környezetünkben élőkre, hívjuk fel figyelmüket, kínáljuk föl számukra ezeket a lehetőségeket!