1. Ma a ½ 10 órai szentmisét a Szentlélek Úristen segítségül hívásával kezdjük. Kérjük a Szentlélek segítségét az idei tanévre úgy a diákok, mint a tanítók, tanárok, nevelők, hitoktatók számára.

2. Ma délután 5 órától szentségimádást tartunk.

3. Pénteken este 6 órakor lesz a szentmise, mivel a hónap első péntekje lesz.

4. Jövő vasárnap este 7 órától a Képviselő Testület ülése lesz.

5. Plébániánk emeletének egy részén, ahol korábban az Óvoda volt, szeptembertől a Rotunda Magántanulói Csoport fog működni. Küldetésük: tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek integrálása, segítése, tehetséggondozása. MISSZIÓ, melynek célja, hogy az önértékelésükben sérült gyermekek is megtapasztalhassák értékességüket. Olyan gyermekek iskolán kívüli, csoportban tanulását segítik, akik a Pedagógiai Szolgálat véleménye és szüleik döntése alapján magántanulóként teljesítik iskolakötelezettségüket. Munkájuk abban támogatja a gyermekeket, hogy félévkor valamint év végén sikeresen adjanak számot tudásukról az iskolájukban. Vezetőik – Nagy Teréz és Palkovics Zsuzsa – gyakorló katolikusok, egyikük egyben hitoktató is, és egyfajta keresztény missziónak élik meg a gyerekekkel való foglalkozást. Fogadjuk őket szeretettel!

6. Az Emmánuel Közösség zarándoklatot szervez Bátára elvált szülőknek. A zarándoklat célja: az elvált szülők gyerekeiben okozott lelki sebek gyógyítása. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

7. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2018. szeptember 15-re ifjúsági eucharisztikus napot szervezünk FORRÁSPONT néven. (Utalva a „Minden forrásom belőled fakad” mottóra). Ennek a dicsőítést, tanúságtételt, szentségimádást és ünnepi, bíborosi szentmisét is magában foglaló rendezvényünknek célja, hogy a gyakorló katolikus fiatalokat megerősítsük keresztény identitásukban. Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényünkről tájékoztassátok a közösség fiataljait. A rendezvényre 15-30 év közöttieket várunk. A meghívott vendégek közt van Hodász András atya, Vecsei H. Miklós színész, és Gersei Csenge (Pure Fashion). A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tervezett program és regisztráció, valamint a plakát a https://www.iec2020.hu/forraspont oldalon érhető el.

8. A nyár folyamán elkészült templomtető, a torony, illetve a templom külsőjének felújítása. Összesen 30.789.194 Ft-ba került. A költségek nagy részét a Főegyházmegye vállalta, de a Kedves Hívek is komoly összegű felajánlásokat tettek erre a célra. Az Önkormányzattól még várjuk a megígért 3 millió Ft-os támogatást. Ha megkaptuk, akkor fogom részletesen elmondani, hogy honnan mennyi támogatás érkezett pontosan.