1. Köszönetet mondok azoknak, akik tegnap eljöttek a zarándoklatra, amelyet felajánlottunk saját magunkért, családjainkért, egyházközségünkért és nemzetünkért.

2. Mivel tegnap volt plébániánk napja, a mai napon végezzük a több órás szentségimádást egyházközségünkért (11 órától 17:30-ig). Kérem a Híveket, hogy iratkozzanak fel szentségimádásra. Ne hagyjuk magára az Oltáriszentséget!

3. Október hónapban a reggeli szentmisék után, illetve az esti szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt jelent a csütörtöki nap. Ezen a napon mindenki végezze el magánúton az októberi ájtatosságot, mert túl sok időt jelentene sokak számára jelen lenni délután fél 6-tól egészen az adorációs iskola végéig.

4. Elkezdődtek a plébániai hittanok. A foglalkozások időpontjai megtalálhatók a hirdetőtáblán. Kérem, hogy minden korosztály, de különösen a 9-12 évesek éljenek a plébániai hitoktatás lehetőségével.

5. Megjelent a Veled és Feléd őszi kiadása. Ára 100 Ft. Kérem, hogy ezt az összeget a nagyperselybe tegyék a Kedves Hívek!

6. A hirdetőtáblán egyéb – egyházmegyei vagy kerületi – hirdetmények is megtalálhatók. Kísérjük figyelemmel!

7. Plébániánk képviselőtestületének ötéves megbízatása az év végén lejár. Az új képviselőtestület tagjainak egy részét a hívek választják. Ennek első lépéseként kérem a kedves híveket, hogy javasoljanak alkalmas jelölteket. A javaslatokat – ha lehet, indoklással – a nagyperselybe kérem bedobni, november 4-ig. Ezt követően fogom összeállítani a jelöltek listáját, s majd azután fog következni a szavazás. A képviselőtestületről és a jelöltekre vonatkozó követelményekről a Veled és Feléd most megjelent számában olvashatunk.