1. A mai napon háromféle passió hangzik el: reggel 7 órakor több felolvasó által felolvasásra kerül a szenvedéstörténet; a fél 10 órai szentmisén passiójáték lesz, a 18 órai szentmisén pedig a kórus fogja énekelni a passiót. A fél 10 órai szentmise előtt barkaszentelés és körmenet lesz.

2. A nagyheti programot kihelyeztük a hirdetőtáblákra. Kérem a Kedves Híveket, hogy kísérjék figyelemmel.

3. A nagyheti gyóntatás rendje szintén megtalálható a hirdetőtáblán.

4. Nagyszombaton reggel 8 órától 17 óráig szentsír-látogatási lehetőség és szentségimádás lesz. Kérem, hogy iratkozzanak fel szentségimádásra!

5. Húsvétkor nagyon sok kiadása van a plébániának. Különösen a virágok megvásárlása jelent jelentős összeget. Kérem a Kedves Híveket, hogy Szűzanya szobor melletti-, illetve majd a Szentsír mellé helyezett perselybe tegyék a virágra szánt adományokat.

6. Szerdán reggel a szentmise után nagytakarítás lesz a templomban. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el segíteni.

7. Virágvasárnap és Húsvétvasárnap az elsőáldozásra készülők számára nincs hittanóra. Jómagam a nagyhéten sem tartok hittant.

8. A pakisztáni gyermekek iskoláztatására templomunkban 115.210 Ft gyűlt össze. Evangélikus testvéreink is gyűjtöttek. Így összesen 163.210 Ft-ot gyűjtöttünk velük együtt összesen. Ez két gyermek teljes évre szóló költségét fedezi, valamint egy harmadik gyermeknek több, mint fél évet. Isten fizesse meg az adományozók nagylelkűségét.

9. Kedves Testvérek! Bizonyára vannak köztetek, vagy ismertek olyanokat, akik szenvednek attól, hogy a házasságuk zátonyra futott. Sok fájó kérdéssel szembesülnek: Miért engedte meg ezt az Isten? Van-e gyógyulás? Hogyan tovább egyedül? Mi lesz így a gyerekekkel? A válaszok megtalálásában és a talpra állásban segít az Emmánuel Közösség által szervezett „AVE kurzus”, ami három hétvégéből álló lelkigyakorlat egyedülálló szülőknek, és áprilisban kezdődik. Az érdeklődők vihetnek szórólapot a nagyperselyről!

10. Bartha Angéla szociális testvér evangelizációs képzést indít, melyet Emberhalász szemináriumnak is neveznek újabban. Húsvét után fog kezdődni, s 9 héten keresztül tart, heti egy alkalommal, azaz szerdánként 18-20 óra között a Horváth Mihály téri Szent József Plébánián. További részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton olvashatók.

11. Kérem az elsőáldozó gyerekek szüleit, hogy szerezzék be a gyermekük keresztelési igazolását. Emléklap fénymásolatát is elfogadom. Aki itt volt keresztelve, attól nem kérek igazolást.