1. Pünkösdhétfőn csak reggel 7 órakor tartunk szentmisét templomunkban.

2. Plébániánk is részt vesz a Pünkösdhétfőn, Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepén. Az eddigi szokásoknak megfelelően önálló sátrunk is lesz. A sátras bemutatkozások délelőtt 9 órakor kezdődnek. Közös indulás is lesz a plébániáról május 21-én hétfőn 1/2 9-kor. Várjuk és kérjük önkéntesek jelentkezését, akik segítenek Máriaremetén a rendezőknek a program előkészítésében és lebonyolításában. Jelentkezni Csörgő Istvánnál, vagy pedig a sekrestyében lehet.

3. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

4. Az Élő Rózsafüzér zarándoklat május 26-án, szombaton kerül megrendezésre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 7-es szakaszra, akár egy kis szakasz erejéig is. Útvonalunk Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlőrinc. Közös indulás plébániánkról szombaton reggel ¼ 7-kor lesz. A faliújságon megtalálják a jelentkezési lapot. Idén a zarándoklatzáró szentmiséje a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián lesz 19 órakor. Délután kb. negyed 6-kor a templomunkba betér a 8-as szakasz kb. 15 vpercre imádkozni. Kérem, hogy aki hozzá tud járulni süteménnyel a megvendégelésükhöz, hozza be a hét folyamán a plébániára.

5. Előre hirdetem, hogy két hét múlva, Úrnapján nem lesz templomunkban reggel 7 órai szentmise, hanem csak délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Délelőtt azért lesz 10 órakor a szentmise, mert a Katolikus Rádió tőlünk fogja közvetíteni a szentmisét, és ők kérték ezt az időpontot. Úrnapján a 10 órai szentmise után ünnepi körmenetet fogunk tartani. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a szokott módon készüljenek.

6. Előre hirdetjük, hogy Tóth Imre diakónusunkat június 9-én szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját.

7. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

8. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

9. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek” Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető.