1. Köszönetet mondok azoknak, akik tegnap eljöttek Tóth Imre diakónusunk pappászentelésére, és azoknak is, akik lélekben velünk voltak. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját. Az ajándék egy projektor lesz. Ezzel elősegítjük, hogy a hittanórákat hatékonyabban tudja majd tartani.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz, szerdán reggel 8 órától a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este fél 7-től pedig az ifjúság számára tartok hittant.

3. A Te Deum egy hét múlva, június 17-én lesz.

4. Kéréssel fordulunk a Kedves Szülőkhöz: a hitoktatókkal együtt kérem, hogy vigyenek magukkal ún. hitoktatási igényfelmérő lapokat, és június 17-ig adják le a sekrestyében. Szeretnénk már most tudni, hogy melyik óvodás, illetve iskolás gyerek vagy ifjú szeretne plébániai hitoktatásban részesülni a jövő tanévben.

5. A hittanos táborral kapcsolatban hirdetjük, hogy a tábor szülői értekezletét ma a fél 10-es mise után tartjuk a Szent László teremben. Kérjük a szülőket, hogy adják le a jelentkezési lapokat és fizessék be a tábor díját.

6. 1.Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 2 hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Ebédjegyek a mai naptól vásárolhatók, 600,- Ft-os áron. Vasárnap a 7-es és a 1/2 10-es szentmise után a templom előtt az udvaron, hétköznapokon pedig nyitvatartási időben az irodában. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen.

7. A mai naptól kezdve három vasárnapon keresztül a szentmisék után van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ezeken az alkalmakon természetesen tájékoztatás is kérhető a lelkigyakorlatról, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, jelentkezzen június 24-ig.

8. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

9. Plébániánk honlapja megújult. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezen sokat fáradoztak.