1. December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén reggel 7 órakor nem tartunk szentmisét. Az év végi Hálaadó szentmise 17:00 órakor lesz.

2. December 31-én a hálaadó szentmise után zenés- játékos családi szilvesztert tartunk este 10-ig a plébánián. Aki tud, kérjük hozzon szendvicset, süteményt, vagy üdítőt. Szeretettel várunk Mindenkit!”

3. Január elsején elmarad a reggel 7 órai szentmise. Így az Új Esztendő első napján csak délelőtt 9:30-kor és 18:00 órakor lesz szentmise templomunkban.

4. Január 6-án, jövő vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz. Ezen a napon a reggel 7:00 órakor-, illetve a 9:30-kor kezdődő szentmisék keretében lesz vízszentelés.

5. A plébános által tartandó hittanok január 6. utáni héten fognak elkezdődni.

6. Megjelent a Veled és Feléd újságunk karácsonyi száma. Ára 100 Ft.

7. Előre hirdetjük, hogy plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

8. AZ URNATEMETŐ NYITVATARTÁSA
– December 31-én (hétfőn) délelőtt 9:00-11:00 és délután 16:30-19:00.
– Január 1-jén: délelőtt 9:00-11:00 és délután 17:30-19:00.