1. Ma van az országgyűlési választás. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű konstitúciója így tanít: „Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni.” Kérem tehát a Kedves Híveket, hogy éljenek szavazati jogukkal, szem előtt tartva azt a szempontot, hogy saját gyermekük vagy unokájukat milyen országban szeretnék, hogy felnőjön és éljen.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz, szerdán reggel 8-tól a nyugdíjasokkal bibliaórát tartunk, az ifjúságot pedig csütörtök este fél 8-ra várom hitoktatásra.

3. Kérem az elsőáldozó gyerekek szüleit, hogy szerezzék be a gyermekük keresztelési igazolását. Emléklap fénymásolatát is elfogadom. Aki itt volt keresztelve, attól nem kérek igazolást. Jövő vasárnap a szentmise után várom a szülőket egy rövid megbeszélésre. Kérem, hogy aki teheti, az igazolást ezen a megbeszélésen adja le.

4. Mától folytatódik a felkészülés a ministráns focibajnokságra. Fél 4-kor várja Kovács Peti a focizni vágyó fiatalokat a plébánia udvarán.

5. Április 14-én délután 5 órától tavaszi hangversenyt ad templomunkban a Németszármazású Polgári Egyesület Liederschatz kórusa, valamint a Vörösmarty Családi Kórus. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

6. Megjelent a Veled és Feléd húsvéti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

7. A Főegyházmegye újságja ingyen elvihető a hátsó kisasztalról.