1. Ma ½ 10 órai szentmisén 18 gyermek járul első szentáldozáshoz.
Imádkozzunk értük, hogy az Úr Jézushoz való hűségük végig kísérje
egész életüket.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz. Szerdán reggel a
nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az
ifjúságot várom hitoktatásra.

3. Május 1-jén, kedden lesz Brenner János boldoggá avatása
Szombathelyen. Aki nem tud jelen lenni, figyelemmel kísérheti az
ünnepi eseményt a Duna Televízión, illetve a Bonum TV-n.

4. Május 1-jén, mivel szabad nap lesz, szünetelni fog az irodai nyitva tartás.

5. Május 5-én családi napot szervezünk a Kiserdő felújított Sas utcai
sportpályájára. A közös játék, sportolás mellett együtt főznénk, ezért
kérjük, hogy a hátul kitett lapon jelezzük előre a részvételi
szándékot. További információ a kitett plakáton és Kovácsné Sztrakay
Katinál.

6. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ismét van lehetőség a
személyi jövedelemadó kétszer 1%-ának felajánlására egyházunk és a
plébániánkat segítő alapítvány javára. Erre akkor is van lehetőség, ha
az adóhatóság készíti el bevallásunkat, ezért kérjük, éljenek a
lehetőséggel. Bővebb információ a hátsó hirdetőtáblán olvasható, és
szórólap is elvihető.

7. Az utóbbi években nagyobb esőzések alkalmával aggasztó volt
számomra, hogy az esővíz végigfolyik a falon, és a csatornák nem
képesek elvezetni a vizet. Kértem az Érseki Hivatal főépítészét, hogy
adjon tanácsot a probléma megoldására. Sandner Zoltán főépítész
végigjárta a tetőt, a tornyot, s körbe az egész templomot tüzetesen
szemügyre vette, majd megállapította, hogy az egész tető cserére, a
toronysisak pedig javításra szorul. Május közepén elkezdődnek a
munkálatok. A felújítás több, mint 28 millió forintba kerül. A
költségek nagy részét a Főegyházmegye vállalta. A pályázati kérelmet
azzal az ígérettel adtam be az Egyházmegye felé, hogy a közösségünk is
összegyűjt 1 millió forintot erre a célra. Az Önkormányzathoz külön
kérelmet írtam. Egyelőre nem tudjuk, hogy ettől a hivataltól mekkora
összeget kapunk. Kérem a Kedves Híveket, hogy támogassák a felújítást,
és az Alapítvány javára fizessék be az erre szánt összeget.

8. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már
lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági
hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor
díja 18 ezer Ft.

Plébános