1. Ma a fél 10 órai szentmise után várom az elsőáldozó gyerekek szüleit az emeleti hittanterembe egy rövid megbeszélésre.

2. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz, szerdán reggel 8-tól a nyugdíjasokkal bibliaórát tartunk, az ifjúságot pedig csütörtök este fél 8-ra várom hitoktatásra.

3. Megjelent a Veled és Feléd húsvéti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához. A Veled és Feléd nagyböjti számának rejtvényeinek megfejtői közül kisorsolt nyertesek: Papp Istvánné, Vassné Zsuzsa és Zoltay Katalin. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

4. A nyári hittanos tábor július 2-tól július 8-ig lesz Salgóbányán. Jövő vasárnaptól lehet majd a táborra jelentkezni.

5. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek”; (Ez 36,26). A felnőttek részvételi díja várhatóan 22.500,- Ft lesz. Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. További részletekkel később szolgálunk.