Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Aktuális hírek

  • január 19-26. Ökumenikus imahét (hétfő – Református templom (Szemeretelep); kedd – Evangélikus templom (Kossuth tér); szerda – Főplébánia; csütörtök …
    Bővebben

Hirdetések

1. Ferenc pápa 2019. szeptember 29-i határozata alapján módosult az évközi 3. vasárnap liturgiája. Mostantól kezdve ez a nap az Isten Igéjének vasárnapja lesz.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittant tartunk. Szerdán, reggel nem lesz bibliaóra a nyugdíjasok számára, csütörtökön este a gyászcsoportnak lesz összejövetel.

3. Előre hirdetem, hogy a plébániai farsangunk február 22-én lesz a Kondor Béla közösségi házban.

4. 2020-ban, a szeptember 13-20-ig megrendezésre kerülő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig 9 elsőpéntek van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra hív minden katolikus testvért, hogy végezzenek nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.

5. Már hónapok óta folyik a regisztráció és jelentkezés az Eucharisztikus Kongresszus programjaira. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy a regisztrációról részletesebb megbeszélést tartunk csütörtökön, azaz január 30-án este 7 órai kezdettel a Szent László teremben. Plébániánkon Dr. Csörgő Istvánt és feleségét Krisztinát bíztam meg a programokra való regisztráció és jelentkezés koordinálásával. Esetleges kérdéseikkel hozzájuk fordulhatnak.

1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, amelynek programját kihelyeztük a hirdetőtáblára. A mi templomunkban pénteken este 6 órakor lesz az ökumenikus istentisztelet. Ezért pénteken reggel nem lesz nálunk szentmise. Kérem a Kedves Híveket, hogy úgy fizikai segítséggel, mint süteménnyel járuljanak hozzá a péntek esti (istentisztelet követő) agapéhoz.

2. Kedden este 7 órától katekumen hittan, szerdán, reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön este 8-tól ifjúsági hittan lesz.

3. Január 25-én Miniklub foglalkozás lesz a plébánián 10-13 óra között.

4. Az elsőáldozásra készülő gyerekek számára ma – a Szent László teremben – a 9:30-as szentmise után szülői értekezletet tartunk. Itt véglegesítjük a jelentkezéseket. Több hasznos információt tudunk közölni, például a hozzátartozók regisztrációjáról és a szervezés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos a részvételük!

5. Kérem azokat a Testvéreket, akik az urnatemetőt szokták látogatni, hogy virágokat csak a virágtartóban elhelyezett vázákba tegyenek. Kérem továbbá, hogy művirágot ne hozzanak, illetve a személyes tárgyakat vigyék haza. Fontos az is, hogy mások elhunytjainak urnafülkéjét senki ne takarja el.

6. A Liliomkert Katolikus Óvoda ismerkedős játszódélutánokat szervez a leendő óvodás gyermekek és szüleik számára. Január 23-án délután 16-7:30 között lesz legközelebb ilyen alkalom. Részletek a hirdetőtáblán.

7. A Szent Lőrinc Katolikus Iskola iskolacsipegető foglalkozásokra hívja a leendő elsősöket és szüleiket. Részletek a hirdetőtáblán.

1. A Szent Filoména mise ma 11:30-tól lesz.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan, szerdán, reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön este a gyászcsoportnak foglalkozás lesz.

3. Előre hirdetem, hogy az ökumenikus imahét január 19-26. között lesz.

4. Az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei felé fordulok felhívással és kéréssel: Január 19-én, vasárnap a Szent László teremben a 9:30-as szentmise után szülői értekezletet tartunk. Itt véglegesítjük a jelentkezéseket. Több hasznos információt tudunk közölni, például a hozzátartozók regisztrációjáról és a szervezés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos a részvételük!

5. Kérem azokat a Testvéreket, akik az urnatemetőt szokták látogatni, hogy virágokat csak a virágtartóban elhelyezett vázákba tegyenek. Kérem továbbá, hogy művirágot ne hozzanak, illetve a személyes tárgyakat vigyék haza. Fontos az is, hogy mások elhunytjainak urnafülkéjét senki ne takarja el.

1. Ma délután 17:00 órától szentségimádást tartunk.

2. Holnap, január 6-án, Vízkereszt napján, amely parancsolt ünnep, este 6 órakor lesz a szentmise, melynek keretében vízszentelést végzünk.

3. Január 7-én, kedden este 19:15 órától katekumen hittan, szerdán (8-án), reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön (január 9-én) este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

4. Előre hirdetem, hogy a Szent Filoména mise január 12-én, vasárnap 11:30-tól lesz.

5. Megjelent a Veled és Feléd karácsonyi száma. Ára 100 Ft. A nagyperselyen megtalálható.

6. Előre hirdetem, hogy az ökumenikus imahét január 19-26. között lesz.

7. Az elsőáldozásra készülő szülők felé fordulok felhívással és kéréssel: Január 19-én, vasárnap a Szent László templomban a 9:30-as szentmise után az elsőáldozásra készülőknek tartunk szülői értekezletet. Itt véglegesítjük a jelentkezéseket. Több hasznos információt tudunk közölni, például a hozzátartozók regisztrációjáról és a szervezés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos a részvételük!

8. Az Emmánuel Közösség részéről Madocsai Bea felhívása: Kedves Testvérek, tudom, hogy nehéz szívvel néznek az új esztendő elé azok, akiknek a házassága zátonyra futott és a szétköltözés vagy válás a gyerekeiket is megsebezte. Az érintettek sokszor magányosan szenvednek, visszahúzódnak a fájdalmukkal. Kérlek, segítsetek, hogy eljusson hozzájuk is annak a rövidesen induló három hétvégének a híre, amelynek során talpra állhatnak, sorstársak között megértésre találnak, gyógyulhatnak a sebeik, szempontokat kapnak a szülői szerepük megéléséhez, reményt kapnak, hogy nincsnek boldogtalanságra kárhoztatva és fölfedezhetik Isten gondviselő jelenlétét az életükben. A hirdetőtáblán megtaláljátok a plakátot, szóljatok a látókörötökben lévő érintetteknek!

1. Ma délelőtt 9:30-tól és délután 18:00 órától tartunk szentmisét.

2. Január 3-án első péntek lesz, ezért este 6-kor lesz a szentmise.

3. Vasárnap (január 5-én) délután 5 órától szentségimádást tatunk.

4. Január 6-án, Vízkereszt napján, amely parancsolt ünnep, este 6 órakor lesz a szentmise, melynek keretében vízszentelést végzünk.

5. Január 7-én, kedden este 7 órától felnőtt hittan, szerdán (8-án), reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön (január 9-én) este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

6. Előre hirdetem, hogy a Szent Filoména mise január 12-én, vasárnap 11:30-tól lesz.

7. Megjelent a Veled és Feléd karácsonyi száma. Ára 100 Ft. A nagyperselyen megtalálható.

8. A Főegyházmegye újságja a nagy könyvállványról ingyen elvihető. A könyvállványon elhelyezett kiadványok egyébként mindig ingyenesek.

9. A mai naptól Kovács Krisztián hivatalosan megkezdi kántori szolgálatát templomunkban. Ő fogja ellátni az irodai, könyvelési, urnatemetéssel kapcsolatos feladatokat is. Fogadjuk szeretettel, és segítsük őt imáinkkal is.

10. Minden Kedves Hívemnek kívánok kegyelmekben, Isten áldásában gazdag Új Esztendőt!

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben