Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Aktuális hírek

  • március 9. 9:00 – 15:00 Plébániánk nagyböjti lelki napja
  • május 11. Élő Rózsafüzér Zarándoklat
  • május 12. Elsőáldozás

Korábbi …
Bővebben

Hirdetések

1. Kedden este 19:15-től felnőtt hittan lesz, csütörtök este 8-tól az ifjúságot-, pénteken reggel 8-tól pedig a nyugdíjasokat várom hittanra.

2. Ma zárul a házasság hete, ezért a 9:30 órai szentmise végén lesz a házaspárok megáldása.

3. Március 9-én tartjuk plébániánk nagyböjti lelki napját. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületének ez évi célkitűzése a közösségi megújulás, ezért, ennek jegyében idén először a lelki napot egyszerre szervezzük meg a felnőttek és az ifjúság részére. A programot a megszokottól elérően hosszabbra tervezzük, 9 órától délután háromig. A nap témája az áldozatvállalás, előadások, beszélgetések és egyéb tevékenységek segítik majd nagyböjti készületünket. A program magában foglal egy szerény ebédet, amelyet a plébánia biztosít a résztvevőknek. Szeretettel várjuk plébániánk felső tagozatos, középiskolás és egyetemista fiataljait, valamint minden felnőtt tagját. Az ebéd tervezhetősége érdekében kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék a hátsó faliújságra kihelyezett jelentkezési lapon. (Családonként egy név és a létszám jelzése elegendő).

4. Előre Hirdetem, hogy március 3-án (reggel 8:30-tól) kezdődik az elsőáldozási felkészítő. Várom azokat a gyermekeket, akik már legalább két éve járnak hittanra, és legalább 7. életévüket betöltötték. Részemről a javasolt elsőáldozási kor: 8-9. életév (vagy afölött). Terveim szerint az elsőáldozás május 12-én lesz.

5. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

1. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az egy hete történt bíborosi látogatás és templom-megáldás alkalmával részt segítettek a templom-takarításban, díszítésben, az asszisztenciában, zenei szolgálatban, illetve a vendéglátásban.

2. Tegnap volt plébániánk farsangi mulatsága, mely vidám hangulatú, örömteli közös időtöltést jelentett számunkra. Köszönetet mondok Dr. Csörgő Istvánnak, aki az egész farsangot szervezte és irányította. Köszönetemet fejezem ki továbbá mindazoknak, akik bármiben segítséget nyújtottak (teremdíszítés, pakolás, ételek készítése, belépőjegyek eladása, szereplés, konferálás, stb.).

3. Kedden este 19:15-től katekumen hittan lesz, pénteken reggel 8-tól pedig a nyugdíjasokat.

4. Ma kezdődik a házasság hete, és jövő vasárnapig tart. Ezért a következő vasárnap (február 17-én) a 9:30 órai szentmise végén lesz a házaspárok megáldása.

1. Köszönetet mondok mindazoknak, akik pénteken – akár szolgálattal, akár süteménnyel, vagy mindkettővel –hozzájárultak az ökumenikus istentisztelet utáni agapéhoz.

2. A héten a plébános által tartandó plébániai hittanok elmaradnak. Kérem a felnőttek, a nyugdíjasok és az ifjúság megértését!

3. Február 1-jén első péntek lesz. A szentmisét este 6 órakor fogjuk tartani.

4. Február elsején, pénteken az esti szentmise után hét órakor szezonnyitó Férfi estet tartunk. Szeretettel várjuk idősebb és fiatal férfi testvéreinket egy kötetlen beszélgetésre a Szent László terembe. Bővebb felvilágosítást Kovács Péter és Nagy Róbert testvéreink tudnak adni.

5. Jövő vasárnap, február 3-án a 9:30 órai szentmisén Dr. Erdő Péter bíboros úr megáldja a felújított templomunkat. Kérem a Kedves Híveket, hogy minél többen jöjjenek el erre az ünnepi alkalomra!

6. A Veled és Feléd őszi és adventi számainak rejtvényfejtői közül kisorsolt nyertesek: Papp Istvánné, Talpas Lajosné és Zoltay Katalin. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

7. Plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, melynek a Pestszentlőrincet érintő programja megtalálható a hirdetőtáblán. A mi templomunkban pénteken este 6 órakor kezdődik az ökumenikus istentisztelet. Ezért pénteken elmarad a reggeli szentmise.

2. Kedden este negyed 8-ra várom hittanra a katekumeneket, csütörtök este 8-ra az ifjúságot. Pénteken reggel, mivel nem lesz szentmise, elmarad a nyugdíjas hittan.

3. Ma az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz. Ez az ülés még a régi tagokkal (ügyvivő testülettel) történik, mivel az újat még nem hagyta jóvá a Főegyházmegye.

4. Plébániánk karitász csoportja január 24-én, csütörtök este a mise után tartja soron következő összejövetelét. Szeretettel várjuk minden tagunkat, és azokat is, akik most szeretnének csatlakozni a karitász csoporthoz.

5. Január 26-án, szombaton 10-13-ig MINIKLUB LESZ.

6. Előre hirdetjük, hogy plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

7. A kerületi önkormányzat idén is szervez kirándulást Tusnádfürdőre február 20-24. között. Az erre vonatkozó felhívás megtalálható a hirdetőtáblán. Önköltség 25.000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében lehet január végéig, de ajánlott mielőbb, mert a létszám korlátozott. Plébániánkról már megvan az 5 jelentkező, tehát aki jelentkezik, az csak akkor tud menni, ha a többi egyházközségben nem lesz meg az 5 jelentkező.

8. Szeretettel hívjuk, várjuk a katekumen hittan alkalmaira azokat a felnőtteket, akik még nem részesültek a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, szentáldozás). Gondoljunk a környezetünkben élőkre, hívjuk fel figyelmüket, kínáljuk föl számukra ezeket a lehetőségeket!

1. Az idei évtől kezdve a keddi szentségimádások a megszokottnál hosszabbak lesznek (18:30-19:10-ig). Ezen kívül péntekenként továbbra is lesz szentségimádás a megszokott rend szerint.

2. Kedden este negyed 8-ra várom hittanra a felnőtteket, csütörtök este 8-ra az ifjúságot, pénteken reggel 8-tól pedig a nyugdíjasokat.

3. Ma 11 óra 30 perckor kezdődik a Szent Filoména mise. Mindenkit szeretettel várunk!

4. Előre hirdetem, hogy az ökumenikus imahét január 20-27. között lesz.

5. Jövő vasárnap az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz. Ez az ülés még a régi tagokkal (ügyvivő testülettel) történik, mivel az újat még nem hagyta jóvá a Főegyházmegye.

6. Plébániánk karitász csoportja január 24-én, csütörtök este a mise után tartja soron következő összejövetelét. Szeretettel várjuk minden tagunkat, és azokat is, akik most szeretnének csatlakozni a karitász csoporthoz.

7. Előre hirdetjük, hogy plébániánk hagyományos farsangi mulatságát február 9-én, szombaton fogjuk megrendezni a templomunk melletti Kondor Béla Közösségi Házban, délelőtt a gyermekek, este a felnőttek és az ifjúság részére. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségük szerint tombola tárgyakkal támogassák a rendezvényt. A tombolatárgyak leadhatók a sekrestyében, vagy belépéskor a helyszínen. Kérjük továbbá, hogy az esti farsangra, aki csak tud – egyének és csoportok – készüljenek színvonalas jelmezekkel, jelenetekkel, műsorral. A készülő műsorszámokat, jeleneteket az esti farsang főszervezőjénél, Csörgő Istvánnál kérjük bejelenteni. További részletek a kihelyezett plakáton és szórólapon olvashatók.

8. A kerületi önkormányzat idén is szervez kirándulást Tusnádfürdőre február 20-24. között. Az erre vonatkozó felhívás megtalálható a hirdetőtáblán. Önköltség 25.000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében lehet január végéig, de ajánlott mielőbb, mert a létszám korlátozott.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben