Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Aktuális hírek

1. Megjelent a Veled és Feléd húsvéti száma. A nagyperselyen megtalálható. Ára: 100 Ft. 2. A hittanokat továbbra is online …
Bővebben

1. A Veled és Feléd újságunk húsvéti számát jelen helyzetben e-mailben csatolva küldtük el a híveknek. Fogadják szeretettel! 2. Húsvét …
Bővebben

  • június 28 – július 4. – Hittanos tábor, Tápiószentmárton
  • augusztus 10 – 14. – Nyári felnőtt lelkigyakorlat, Kecskemét JELENTKEZÉSI …
    Bővebben

Hirdetések

1. Megjelent a Veled és Feléd húsvéti száma. A nagyperselyen megtalálható. Ára: 100 Ft.

2. A hittanokat továbbra is online formában tartjuk. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz, csütörtök este 7-től, illetve 8-tól lesznek hittanok az ifjúságnak.

3. Bíboros úr legutóbbi intézkedése értelmében ÁPRILIS 18-tól újra a hívek részvételével fogjuk végezni a szentmiséket. Jövő vasárnaptól tehát várom szeretettel a Kedves Híveket! Ha valaki csak minimális jelét érzi is fertőzöttségnek, maradjon otthon, illetve a vele egy lakásban élő személyek is. A VASÁRNAPI SZENTMISÉN VALÓ SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL TOVÁBBRA SEM KÖTELEZŐ. Ha valaki otthon marad, kapcsolódjon be közvetítésbe.

4. Hirdetjük, hogy a nyári hittanos tábor június 28-tól július 4-ig lesz Tápiószentmártonban. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat április végén fogunk adni.

5. A 2021. augusztus 10-14-ig tartó felnőtt lelkigyakorlatot terveink szerint meg tudjuk rendezni a kecskeméti Piarista Kollégiumban. A részvételi díj 25.000.- Ft felnőttek részére, és már lehet jelentkezni, a templomban kitett jelentkezési lapokkal, amit a plébánia honlapjáról is le lehet tölteni (http://www.szentlaszlo-havanna.hu/wp-content/uploads/2021/03/lelkigyak-jellap-2021.docx). A jelentkezési lapot kitöltve az iroda nyitvatartási idejében, vagy elektronikus úton a pjkovacs29@gmail.com címre is le lehet adni. Kérjük, hogy a jelentkezési lap leadásakor 5.000.- Ft előleget is fizessenek be a jelentkezők az irodában.

1. A Veled és Feléd újságunk húsvéti számát jelen helyzetben e-mailben csatolva küldtük el a híveknek. Fogadják szeretettel!

2. Húsvét közeledtével szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy a jövő tanévre a beiratkozás az április 12-i héten kezdődik. Ekkor kell jelezni a szülőknek azt a szándékukat, hogy gyermekük számára kérik a katolikus hit- és erkölcstan oktatást. Akiket érint, éljenek ezzel a lehetőséggel, és osszák meg saját körükben a hitoktatás fontosságát. A katolikus.hu oldalon található szülői tájékoztató (https://mediatar.katolikus.hu/folder/874).

3. A Szent Fidél Énekkar húsvéti ajándékot, meglepetést készített a híveknek: a „Mennek az asszonyok” c. éneket ők énekelték el, felvették külön-külön, s összevágták a hangokat. Ehhez homokrajz illusztrációkat készítettek. Kb. 30 ember munkája a végeredmény. Köszönetet mondok érte a készítőknek, és ajánlom mindenki figyelmébe. https://youtu.be/Vud0BdsRFjA

1. Köszönjük mindazoknak, akik közreműködtek a passiójáték elkészítésében. A passiójátékot a következő linken lehet visszanézni: https://youtu.be/NcrFCfzh2rA

2. Március 8-tól (visszavonásig) nem tartunk szentmiséket templomunkban.

3. Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 6-tól zárt ajtók mögött elvégezzük a Szent Három Nap liturgiáit, melyeket közvetíteni fogunk a szokott módon.

4. Húsvétvasárnap szintén a hívek jelenléte nélkül kerülnek bemutatásra a szentmisék. A 9:30 órai szentmisét közvetíteni fogjuk.

5. Nagypénteken délelőtt 10-től 17 óráig ki lesz helyezve az Oltáriszentség, s az oltár elé lesz elhelyezve a meghalt Krisztus szobra. Be lehet térni csöndes imádságra, betartva a járványügyi előírásokat.

6. A 2021. augusztus 10-14-ig tartó felnőtt lelkigyakorlatot terveink szerint meg tudjuk rendezni a kecskeméti Piarista Kollégiumban. A részvételi díj 25.000.- Ft felnőttek részére, és már lehet jelentkezni, a templomban kitett jelentkezési lapokkal, amit a plébánia honlapjáról is le lehet tölteni (http://www.szentlaszlo-havanna.hu/wp-content/uploads/2021/03/lelkigyak-jellap-2021.docx). A jelentkezési lapot kitöltve az iroda nyitvatartási idejében, vagy elektronikus úton a pjkovacs29@gmail.com címre is le lehet adni. Kérjük, hogy a jelentkezési lap leadásakor 5.000.- Ft előleget is fizessenek be a jelentkezők az irodában.

1. Március 8-tól (visszavonásig) nem tartunk szentmiséket templomunkban.

2. Az irodai szolgálat nem szünetel, és ezzel egyidőben a templom és az urnatemető is nyitva tart.

3. Vasárnap délelőtt a templom és az urnatemető 8 és 12 óra között tart nyitva. Be lehet térni imádkozni. Azonban kérjük, hogy ne 9:30-10:30 között jöjjenek a kedves hívek a templomba, mert ekkor közvetítjük a vasárnapi szentmisét.

4. Az idei Nagyböjtben is van lehetőség hozzájárulni a NEST= Fészek Szociális Központ által jelenleg gondozott 90 nyomornegyedekben élő pakisztáni gyermek beiskolázási költségeihez, mert számukra a taníttatásért az általános iskolában is fizetni kell. (1 gyerek számára évi 75.000 Ft, amit a nyomorban élő analfabéta szülők képtelenek előteremteni) Plébániánk a korábbi években is küldött számukra támogatást, egyik évben az evangélikus testvérekkel is összefogva, esélyt adva ezeknek a gyermekeknek a nyomorból való felemelkedésre. Hálával köszönnek minden segítséget és örömmel küldték a hírt, hogy a támogatottak között vannak már olyan, akik felnőttek, és két fiú bejutott az egyetemre. Az adományokat a Jézus Szíve szobor melletti perselybe lehet elhelyezni.

5. Köszönjük a virágvasárnapi passiójáték megvalósításához beküldött rajzokat. A jelentkezés lezárult, és felvettük a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

6. További híreket, hirdetményeket közölni fogunk hívekkel a honlapon, levelezőlistán keresztül, illetve kifüggesztjük a hirdetőtáblákra és a templom kerítésére is.

7. Kérem a Kedves Híveket, hogy vasárnap szenteljenek egy órát az imádságnak, szentírásolvasásnak vagy kapcsolódjanak be egy szentmiseközvetítésbe.

1. Március 8-tól a templomunkban nincsenek nyilvános liturgikus cselekmények. Ez nem csupán a szentmisékre vonatkozik, hanem az ájtatosságokra (keresztút, rózsafüzér) és a szentségimádásokra is. Hétköznap irodaidőben nyitva van a templom. Be lehet térni egyénileg csöndes imádság végzése céljából.

2. Az előjegyzett szentmiséket elvégzem. Az irodában továbbra is lehet előjegyeztetni szentmisét.

3. A levelező listára küldtünk egy táblázatot, amelyben gyónásra lehet feliratkozni: https://forms.gle/krKwsZMR6Q5C1QNV6 Természetesen az irodában is lehet jelentkezni szentgyónásra. Ugyanakkor érvényben van a tökéletes bánat felindítása általi lelki megtisztulás ebben az időszakban. Ugyanígy a lelki áldozás is ajánlott a kedves hívek számára, amíg visszatér a lehetőség, hogy közösen misézzünk.

4. Az irodai szolgálat nem szünetel, és ezzel egyidőben a templom és az urnatemető is nyitva lesz.

5. Vasárnap délelőtt a templom és az urnatemető 8 és 12 óra között tart nyitva. Be lehet térni imádkozni. Azonban kérjük, hogy ne 9:30-10:30 között jöjjenek a kedves hívek, mert ekkor közvetítjük a vasárnapi szentmisét.

6. A tartós-élelmiszergyűjtés március 7-től, a mai napig tart. A templom nyitvatartási idejében lehet hozni az adományokat.

7. Az idei Nagyböjtben is van lehetőség hozzájárulni a NEST= Fészek Szociális Központ által jelenleg gondozott 90 nyomornegyedekben élő pakisztáni gyermek beiskolázási költségeihez, mert számukra a taníttatásért az általános iskolában is fizetni kell. (1 gyerek számára évi 75.000 Ft, amit a nyomorban élő analfabéta szülők képtelenek előteremteni) Plébániánk a korábbi években is küldött számukra támogatást, egyik évben az evangélikus testvérekkel is összefogva, esélyt adva ezeknek a gyermekeknek a nyomorból való felemelkedésre. Hálával köszönnek minden segítséget és örömmel küldték a hírt, hogy a támogatottak között vannak már olyan, akik felnőttek, és két fiú bejutott az egyetemre. Az adományokat a Jézus Szíve szobor melletti perselybe lehet elhelyezni.

8. A meghirdetett ruhaválogatás a karitász csoport későbbi időpontra halasztja.

9. A virágvasárnapi passiójáték megvalósításához még 10 rajzra van szükségünk. A korhatárt feloldva, várjuk a kedves Testvérek jelentkezését a rajzok elkészítésére. Jelentkezni Szabó Viktornál és Kovácsné Sztrakay Katalinnál lehet, elsősorban elektronikus úton. Kérjük, hogy a vállalt rajzokat 2020. március 19-ig kérjük vagy leadni az irodában, vagy szkennelt formában a kzssztrakay@gmail.com címre elküldeni.

10. További híreket, hirdetményeket közölni fogunk hívekkel a honlapon, levelezőlistán keresztül, illetve kifüggesztjük a hirdetőtáblákra és a templom kerítésére is.

11. Kérem a Kedves Híveket, hogy vasárnap szenteljenek egy órát az imádságnak, szentírásolvasásnak vagy kapcsolódjanak be egy szentmiseközvetítésbe.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2021.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2021 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben