Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Hirdetések

1. Szeptember 20-tól elkezdődik plébániánkon az ADORÁCIÓS ISKOLA, melynek lényege, hogy egyre jobban és mélyebben tudjunk imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében. Tizenkét csütörtökön át (az esti misék után) 18:30-tól várjuk az ifjúsági csoportokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt ezekre az alkalmakra. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el rendszeresen, s az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünkben adjunk lehetőséget magunknak az Úrral való hatékony találkozásokra.

2. A héten elkezdődnek a plébániai hittanok, melyek az alábbiak szerint lesznek megtartva:
A) Diákok:
– Hétfőn délután 16:15: elsőáldozás utáni alsósok – Nagy Nikoletta
– Hétfőn délután 16:30: felsősök – Törsök László
– Hétfőn délután 17:00: 5-6. osztály – Nagy Nikoletta
– Csütörtökön 18:30: gimnazisták – Nagyné Molnár Ildikó
– Csütörtök 19:30: egyetemista korosztály (az adorációs iskola alatt nincs külön hittan)
– Vasárnap 08:30: óvodások és elsőáldozásra még nem készülő 1-2. osztály – Horváthné Simongáti Éva
– Vasárnap 08:30: Elsőáldozók: Fabók Nikoletta
B) Felnőttek:
– Kedd: 19:00 Katekumenek (kéthetente)
– Kedd: 19:00 Felnőttek (kéthetente)
– Szerda: 08:00 Nyugdíjasok (kivéve minden hónap utolsó szerdája)

3. Nagy Ildikó hitoktató a 9:30 órai szentmise után várja a gimnazista hittanosokat megbeszélésre a Szent László terembe.

4. Október 6-ára zarándoklatra hívom a Kedves Híveket Egerszalókra és Egerbe. A költség kb. 7.000 Ft lesz személyenként (ami tartalmazza az ebédet is), de részletesebb program a jövő vasárnap kerül pontosításra. Kérem, hogy iratkozzanak fel, akik szeretnének jönni.

5. A hét folyamán az Önkormányzattól megkaptuk, és a vállalkozónak át is utaltam a 3.000.000 Ft támogatást, melyet a templom-tető-, torony-, illetve templom-külső felújítására adtak. E támogatás teljes egészében fedezte a templom külső festését. A Főegyházmegye 26.800.000 Ft-tal támogatott bennünket, a Hívek pedig több, mint 1 millió Ft-ot (1.297.500) gyűjtöttek. A Kedves Hívek által adott többlet a Plébánia pénztárában marad.

6. Hurgoi Sándor atyát, aki az utóbbi időben rendszeresen szolgált templomunkban, Vasvárra helyezte az elöljárója. Megköszönöm neki a szeretettel végzett szolgálatot, melyet nálunk végzett, és kívánok neki Istentől sok erőt az új helyen történő új misszióhoz.

1. Ma a fél 10 órai szentmise után megemlékezünk a 25 éve elhunyt Somogyi László kanonok plébánosunkról.

2. Ma este 7 órától a Képviselő Testület ülése lesz a Szent László teremben.

3. Az Emmánuel Közösség zarándoklatot szervez Bátára elvált szülőknek. A zarándoklat célja: az elvált szülők gyerekeiben okozott lelki sebek gyógyítása. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

4. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2018. szeptember 15-re ifjúsági eucharisztikus napot szervezünk FORRÁSPONT néven. (Utalva a “Minden forrásom belőled fakad” mottóra). Ennek a dicsőítést, tanúságtételt, szentségimádást és ünnepi, bíborosi szentmisét is magában foglaló rendezvényünknek célja, hogy a gyakorló katolikus fiatalokat megerősítsük keresztény identitásukban. Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényünkről tájékoztassátok a közösség fiataljait. A rendezvényre 15-30 év közöttieket várunk. A meghívott vendégek közt van Hodász András atya, Vecsei H. Miklós színész, és Gersei Csenge (Pure Fashion). A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tervezett program és regisztráció, valamint a plakát a https://www.iec2020.hu/forraspont oldalon érhető el.

5. Előre hirdetem, hogy szeptember 20-tól elkezdődik plébániánkon az ADORÁCIÓS ISKOLA, melynek lényege, hogy egyre jobban és mélyebben tudjunk imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében. Tizenkét csütörtökön át (az esti misék után) várjuk az ifjúsági csoportokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt ezekre az alkalmakra. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el rendszeresen, s az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünkben adjunk lehetőséget magunknak az Úrral való hatékony találkozásokra.

6. Ismételten ajánlom a Kedves Hívek figyelmébe a Pesti Vigadóban megtekinthető „Átlényegülés” című kiállítást, melynek témája az Eucharisztia. Szeptember 15-23. között ingyenesen látogatható a kiállítás. (Részletek a kihelyezett plakáton).

7. A plébániai hittanokat a most következő héten még nem kezdjük el, csak szeptember 17-től. Jövő vasárnap fogom ismertetni az egyes korosztályok számára tervezett időpontokat.

1. Ma a ½ 10 órai szentmisét a Szentlélek Úristen segítségül hívásával kezdjük. Kérjük a Szentlélek segítségét az idei tanévre úgy a diákok, mint a tanítók, tanárok, nevelők, hitoktatók számára.

2. Ma délután 5 órától szentségimádást tartunk.

3. Pénteken este 6 órakor lesz a szentmise, mivel a hónap első péntekje lesz.

4. Jövő vasárnap este 7 órától a Képviselő Testület ülése lesz.

5. Plébániánk emeletének egy részén, ahol korábban az Óvoda volt, szeptembertől a Rotunda Magántanulói Csoport fog működni. Küldetésük: tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek integrálása, segítése, tehetséggondozása. MISSZIÓ, melynek célja, hogy az önértékelésükben sérült gyermekek is megtapasztalhassák értékességüket. Olyan gyermekek iskolán kívüli, csoportban tanulását segítik, akik a Pedagógiai Szolgálat véleménye és szüleik döntése alapján magántanulóként teljesítik iskolakötelezettségüket. Munkájuk abban támogatja a gyermekeket, hogy félévkor valamint év végén sikeresen adjanak számot tudásukról az iskolájukban. Vezetőik – Nagy Teréz és Palkovics Zsuzsa – gyakorló katolikusok, egyikük egyben hitoktató is, és egyfajta keresztény missziónak élik meg a gyerekekkel való foglalkozást. Fogadjuk őket szeretettel!

6. Az Emmánuel Közösség zarándoklatot szervez Bátára elvált szülőknek. A zarándoklat célja: az elvált szülők gyerekeiben okozott lelki sebek gyógyítása. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

7. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2018. szeptember 15-re ifjúsági eucharisztikus napot szervezünk FORRÁSPONT néven. (Utalva a “Minden forrásom belőled fakad” mottóra). Ennek a dicsőítést, tanúságtételt, szentségimádást és ünnepi, bíborosi szentmisét is magában foglaló rendezvényünknek célja, hogy a gyakorló katolikus fiatalokat megerősítsük keresztény identitásukban. Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényünkről tájékoztassátok a közösség fiataljait. A rendezvényre 15-30 év közöttieket várunk. A meghívott vendégek közt van Hodász András atya, Vecsei H. Miklós színész, és Gersei Csenge (Pure Fashion). A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tervezett program és regisztráció, valamint a plakát a https://www.iec2020.hu/forraspont oldalon érhető el.

8. A nyár folyamán elkészült templomtető, a torony, illetve a templom külsőjének felújítása. Összesen 30.789.194 Ft-ba került. A költségek nagy részét a Főegyházmegye vállalta, de a Kedves Hívek is komoly összegű felajánlásokat tettek erre a célra. Az Önkormányzattól még várjuk a megígért 3 millió Ft-os támogatást. Ha megkaptuk, akkor fogom részletesen elmondani, hogy honnan mennyi támogatás érkezett pontosan.

1. Szeptember 1-jén, a következő szombaton kirándulni hívjuk a kedves Testvéreket a Solymár melletti Paprikás-patak völgyébe. Szombaton 9 órakor találkozunk a templomkertben, és várhatóan 18 órakor érkezünk vissza. A táv kb. 6 km, ami babakocsival, kisgyermekkel is könnyen járható, és lesz alkalom hosszabb pihenőre, közös játékra. Ételt-italt, bérletet, vagy 8 db vonaljegyet, és 800.- Ft-ot mindenki hozzon magával. 10 év alatti gyermek, kérjük, hogy csak felnőtt kísérővel jöjjön. Esős időben a kirándulás elmarad. További információ a plakáton olvasható, vagy Kovácsné Sztrakay Katalintól kérhető.

2. A Veni Sancte (tanévnyitó) szentmisét egy hét múlva, szeptember 2-án tartjuk, a ½ 10 óra szentmise keretében.

3. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2018. szeptember 15-re ifjúsági eucharisztikus napot szervezünk FORRÁSPONT néven. (Utalva a “Minden forrásom belőled fakad” mottóra). Ennek a dicsőítést, tanúságtételt, szentségimádást és ünnepi, bíborosi szentmisét is magában foglaló rendezvényünknek célja, hogy a gyakorló katolikus fiatalokat megerősítsük keresztény identitásukban. Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényünkről tájékoztassátok a közösség fiataljait. A rendezvényre 15-30 év közöttieket várunk. A meghívott vendégek közt van Hodász András atya, Vecsei H. Miklós színész, és Gersei Csenge (Pure Fashion). A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tervezett program és regisztráció, valamint a plakát a https://www.iec2020.hu/forraspont oldalon érhető el.

1. A héten 4 napos plébániai lelkigyakorlatot tartottunk Győrben. Mindenkinek, aki eljött, megköszönöm szépen a részvételt! Ugyanakkor megköszönöm Dr. Csörgő István képviselőtestületi elnök úrnak a precíz szervezést, illetve lebonyolítást. Köszönet mondok továbbá mindazoknak, akik ebben segítségére voltak, illetve a lelkigyakorlatért bármit tettek vagy adományoztak.

2. Augusztus 15-én, szerdán, Nagyboldogasszony ünnepe lesz. Ezen a napon kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban reggel 7 órakor és délelőtt fél 10-kor tartunk szentmisét.

3. Előre hirdetem, hogy augusztus 20-án, hétfőn, államalapító Szent István királyunk ünnepén reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban. A Szent István Bazilika előtt 17 órakor kezdődik a szentmise, majd azt követi az ünnepi körmenet.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben