Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Hirdetések

1. Ma a fél 10 órai szentmisén tartjuk a Te Deumot. A következő héten már csak egy katekumen hittan lesz kedden este, és csak szeptembertől lesznek újra plébániai hittanok.

2. Kérem a hittanosainkat vagy a szülőket, hogy adják le a jövő tanévre vonatkozó jelentkezési lapokat, melyben jelzik, hogy szeptembertől szeretnének plébániai hittanra járni.

3. A most következő csütörtöktől kezdve nem tartunk szentségimádást a szentmisék után, és ez a nyár folyamán végig így lesz. Ősszel ezt a kérdést újra tárgyaljuk.

4. Újmisés papunknak, Tóth Imrének közös ajándékot veszünk a primiciájára. Ma még lehet erre a célra adományt tenni a Jézus Szíve szobor melletti perselybe. (Eddig a projektor árának a fele gyűlt össze).

5. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek, mert a templomtető felújítására a Hívektől remélt 1 millió Ft összegyűlt. A felújítás befejezése augusztus közepére várható.

6. Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját egy hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Ebédjegyek ma is vásárolhatók, 600,- Ft-os áron a 7-es és a 1/2 10-es szentmise után a templom előtt az udvaron. A hét folyamán, hétköznapokon pedig nyitvatartási időben az irodában lehet megvásárolni az ebédjegyeket. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen.

7. A mai naptól kezdve két vasárnapon keresztül a szentmisék után van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ezeken az alkalmakon természetesen tájékoztatás is kérhető a lelkigyakorlatról, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, jelentkezzen június 24-ig.

1. Köszönetet mondok azoknak, akik tegnap eljöttek Tóth Imre diakónusunk pappászentelésére, és azoknak is, akik lélekben velünk voltak. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját. Az ajándék egy projektor lesz. Ezzel elősegítjük, hogy a hittanórákat hatékonyabban tudja majd tartani.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz, szerdán reggel 8 órától a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este fél 7-től pedig az ifjúság számára tartok hittant.

3. A Te Deum egy hét múlva, június 17-én lesz.

4. Kéréssel fordulunk a Kedves Szülőkhöz: a hitoktatókkal együtt kérem, hogy vigyenek magukkal ún. hitoktatási igényfelmérő lapokat, és június 17-ig adják le a sekrestyében. Szeretnénk már most tudni, hogy melyik óvodás, illetve iskolás gyerek vagy ifjú szeretne plébániai hitoktatásban részesülni a jövő tanévben.

5. A hittanos táborral kapcsolatban hirdetjük, hogy a tábor szülői értekezletét ma a fél 10-es mise után tartjuk a Szent László teremben. Kérjük a szülőket, hogy adják le a jelentkezési lapokat és fizessék be a tábor díját.

6. 1.Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 2 hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Ebédjegyek a mai naptól vásárolhatók, 600,- Ft-os áron. Vasárnap a 7-es és a 1/2 10-es szentmise után a templom előtt az udvaron, hétköznapokon pedig nyitvatartási időben az irodában. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen.

7. A mai naptól kezdve három vasárnapon keresztül a szentmisék után van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ezeken az alkalmakon természetesen tájékoztatás is kérhető a lelkigyakorlatról, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, jelentkezzen június 24-ig.

8. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

9. Plébániánk honlapja megújult. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezen sokat fáradoztak.

1. Köszönjük a Kedves Híveknek az Egyházmegyei Ministráns Focikupa megrendezéséhez és a ministránsok vendéglátásához nyújtott segítséget.

2. Ugyancsak köszönetet mondok a tegnapi szentségimádás megszervezőinek és résztvevőinek.

3. Mivel tegnap délután 5 órától volt szentségimádás, s ma körmenet is van a mise után, ezért az első vasárnapi szentségimádás ma délután elmarad.

4. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz, szerdán reggel 8 órától a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este fél 8-tól pedig az ifjúság számára tartok hittant.

5. Tóth Imre diakónusunkat június 9-én délelőtt fél 11-kor szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén fél 8-kor busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi. Ha valaki nem a busszal, hanem külön jön, és kér ebédet a Szent Adalbert központban, kérem, hogy iratkozzon fel a sekrestyében. (Az ebéd kb. 1200 Ft lesz).

6. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját.

7. Előre hirdetem, hogy a Te Deum június 17-én lesz.

8. A hittanos táborral kapcsolatban hirdetjük, hogy a tábor szülői értekezletét egy hét múlva, június 10-én a fél 10-es mise után tartjuk a Szent László teremben. Kérjük a szülőket, hogy addig adják le a jelentkezési lapokat és fizessék be a tábor díját.

9. Kéréssel fordulunk a Kedves Szülőkhöz: a hitoktatókkal együtt kérem, hogy vigyenek magukkal ún. hitoktatási igényfelmérő lapokat, és június 17-ig adják le a sekrestyében. Szeretnénk már most tudni, hogy melyik óvodás, illetve iskolás gyerek vagy ifjú szeretne plébániai hitoktatásban részesülni a jövő tanévben.

10. Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 3 hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Az ebédjegyek árusítását a jövő vasárnap, június 10-én kezdjük el: vasárnap a szentmisék után, hétköznap az irodában. Az ebédjegy ára 600 Ft lesz. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen. A búcsú napján már csak korlátozott számban igényelhető ebédjegy. Szeretném kiemelni, hogy az ebéd célja elsősorban a közös ünneplés. Tehát lehetőleg azok vásároljanak majd ebédjegyet, akik itt fogyasztják el az ebédet. Olyan személyek esetében, akiknek a házastársa, családtagja nem képes eljönni betegség vagy hasonló ok miatt, indokolt az étel hazavitele, hogy otthon együtt fogyasszák el, más esetben viszont nem javasolt az ebéd hazavitele.

11. A nyári felnőtt lelkigyakorlattal kapcsolatban kérjük, hogy aki jönni szeretne, jelentkezzen június 24. vasárnapig. A lelkigyakorlatot augusztus 7-től 11-ig tartjuk Győrben, szükség esetén gyermekfelügyelettel. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető, ha ott elfogy, a sekrestyében vagy az irodában kérhető. A jövő hét vasárnaptól kezdve három vasárnapon keresztül a reggeli és a délelőtti szentmisék után lesz lehetőség az 5.000,- Ft/felnőtt előleg befizetésére. Kérjük a jelentkezőket, hogy fizessék be az előleget.

12. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget. (Eddig kb. 650.000 Ft gyűlt össze).

13. Plébániánk honlapja megújult. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezen sokat fáradoztak.

14. Ma este 7 órától a Képviselő Testület ülése lesz.

1. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz, csütörtök este 7 órától pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

2. Most szombaton (június 2-án) plébániánk rendezi az Egyházmegyei Ministráns Focikupát. Köszönettel fogadjuk, hogyha valaki süteménnyel támogatja a ministránsok vendéglátását.

3. A héten első péntek lesz, ezért a szentmisét este 6 órakor fogjuk tartani. A szentmise után lesz egy rövid szentségimádás, de most nem az ifjúság fogja vezetni. Ugyanis másnap, június 2-án, szombaton délután 5 órától a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága által szervezett szentségimádásba kapcsolódunk bele. Kérem, hogy ezúttal az ifjúság is erre a szentségimádásra jöjjön. Az említett szentségimádás megtartása miatt viszont elmarad június 3-án délután 5-től az első vasárnapi szentségimádás is.

4. Előre hirdetem, hogy egy hét múlva, Úrnapján nem lesz templomunkban reggel 7 órai szentmise, hanem csak délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Délelőtt azért lesz 10 órakor a szentmise, mert a Katolikus Rádió tőlünk fogja közvetíteni a szentmisét, és ők kérték ezt az időpontot. Úrnapján a 10 órai szentmise után ünnepi körmenetet fogunk tartani. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a szokott módon készüljenek.

5. Előre hirdetjük, hogy Tóth Imre diakónusunkat június 9-én délelőtt fél 11-kor szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén fél 8-kor busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját.

6. Előre hirdetem, hogy a Te Deum június 17-én lesz.

7. A hittanos táborral kapcsolatban hirdetjük, hogy a tábor szülői értekezletét 2 hét múlva, június 10-én a fél 10-es mise után tartjuk a Szent László teremben. Kérjük a szülőket, hogy addig adják le a jelentkezési lapokat és fizessék be a tábor díját.

8. Kéréssel fordulunk a Kedves Szülőkhöz: a hitoktatókkal együtt kérem, hogy vigyenek magukkal ún. hitoktatási igényfelmérő lapokat, és június 17-ig adják le a sekrestyében. Szeretnénk már most tudni, hogy melyik óvodás, illetve iskolás gyerek vagy ifjú szeretne plébániai hitoktatásban részesülni a jövő tanévben.

9. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

1. Pünkösdhétfőn csak reggel 7 órakor tartunk szentmisét templomunkban.

2. Plébániánk is részt vesz a Pünkösdhétfőn, Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepén. Az eddigi szokásoknak megfelelően önálló sátrunk is lesz. A sátras bemutatkozások délelőtt 9 órakor kezdődnek. Közös indulás is lesz a plébániáról május 21-én hétfőn 1/2 9-kor. Várjuk és kérjük önkéntesek jelentkezését, akik segítenek Máriaremetén a rendezőknek a program előkészítésében és lebonyolításában. Jelentkezni Csörgő Istvánnál, vagy pedig a sekrestyében lehet.

3. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

4. Az Élő Rózsafüzér zarándoklat május 26-án, szombaton kerül megrendezésre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 7-es szakaszra, akár egy kis szakasz erejéig is. Útvonalunk Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlőrinc. Közös indulás plébániánkról szombaton reggel ¼ 7-kor lesz. A faliújságon megtalálják a jelentkezési lapot. Idén a zarándoklatzáró szentmiséje a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián lesz 19 órakor. Délután kb. negyed 6-kor a templomunkba betér a 8-as szakasz kb. 15 vpercre imádkozni. Kérem, hogy aki hozzá tud járulni süteménnyel a megvendégelésükhöz, hozza be a hét folyamán a plébániára.

5. Előre hirdetem, hogy két hét múlva, Úrnapján nem lesz templomunkban reggel 7 órai szentmise, hanem csak délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Délelőtt azért lesz 10 órakor a szentmise, mert a Katolikus Rádió tőlünk fogja közvetíteni a szentmisét, és ők kérték ezt az időpontot. Úrnapján a 10 órai szentmise után ünnepi körmenetet fogunk tartani. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a szokott módon készüljenek.

6. Előre hirdetjük, hogy Tóth Imre diakónusunkat június 9-én szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját.

7. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

8. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

9. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: “Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek” Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben