Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Hirdetések

1. A Veled és Feléd húsvéti számának rejtvényeinek megfejtői közül kisorsolt nyertesek: Cseh Jánosné, Takács Veronika és Zoltay Katalin. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

2. Még lehet jelentkezni plébániánk augusztusi győri felnőtt lelkigyakorlatára. Ezzel kapcsolatban előre hirdetjük, hogy a lelkigyakorlat felnőtt résztvevőit megbeszélésre várjuk július 24-én, kedden este 7 órai kezdettel a plébániára. Kérjük, hogy ez alkalommal fizessék majd be a részvételi díj hátralékát.

3. Aki az augusztus 20-i ünnepi szentmisén a karitász csoporttal közösen szeretne részt venni, kérjük, július 29-ig iratkozzon fel a sekrestyében található jelentkezési lapon. Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy csak abban az esetben tudunk szektorjegyet igényelni az országos központtól, ha legalább 15 fő jelentkezik.

1. A hét elején hazaérkeztünk a nyári hittanos táborunkból. Hála Istennek, hogy egy szép hetet tölthettünk együtt hittanosainkkal! Köszönjük minden résztvevő gyereknek, hogy eljöttek táborunkba. Köszönjük mindenkinek a szervezésben és lebonyolításához nyújtott segítségét. Külön köszönjük Demeter Sándornénak – Zsóka néninek – és Demeter Sándornak, hogy főztek ránk a tábor ideje alatt. Köszönjük a csoportvezetők odaadó, szeretettel végzett szolgálatát a gyerekekkel való foglalkozásban és a tábori programok megvalósításában. Köszönjük Biriszló Péternek, hogy segítségével ingyen megoldhattuk a tábori felszerelések és hátizsákok szállítását. S végül, de nem utolsósorban köszönet Tikk Andrásnak főszervezőnek, aki mindent nagyszerűen megszervezett és lebonyolított. A tábor anyagi támogatásával kapcsolatban a következőknek szeretnénk köszönetet mondani: templomunk Alapítványának, a búcsúi süteményvásár szervezőinek, egyházmegyénk Hitoktatási Felügyelőségének és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának.

2. Még lehet jelentkezni plébániánk augusztusi győri felnőtt lelkigyakorlatára. Ezzel kapcsolatban előre hirdetjük, hogy a lelkigyakorlat felnőtt résztvevőit megbeszélésre várjuk július 24-én kedden este 7 órai kezdettel a plébániára. Kérjük, hogy ez alkalommal fizessék majd be a részvételi díj hátralékát.

3. Aki az augusztus 20-i ünnepi szentmisén a karitász csoporttal közösen szeretne részt venni, kérjük július 29-ig iratkozzon fel a sekrestyében található jelentkezési lapon. Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy csak abban az esetben tudunk szektorjegyet igényelni az országos központtól, ha legalább 15 fő jelentkezik.

4. A Flextronics Kft. jótékonysági akciója során összegyűlt ruhaneműből egyházközségünk tagjai számára ruhabörzét tartunk ma, július 15-én és csütörtökön, július 19-én 15-17 óráig, a Csontváry u. 23. szám alatti karitász helyiségben. Szeretettel várjuk a híveket!

1. Megjelent a Veled és Feléd búcsúi száma. A nagyperselyről elvihető. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

2. A hittanos táborral kapcsolatban a következőket hirdetjük a táborozók és szüleik számára:
– Holnap reggel fél 7 órakor lesz a gyülekező a plébánián;
– Kérjük a szülőket, hogy akik még nem adták le a szülői nyilatkozatot hozzák magukkal hétfő reggel;
– A tabározók hozzanak magukkal fehér pólót, hogy majd tábor pólót készíthessünk;
– Egy hét múlva vasárnap kb. 17 órakor fogunk hazaérkezni.

3. Pénteken este 6 órakor lesz a szentmise, mivel a hónap első péntekje lesz.

1. Ma van a templomunk búcsúja. Az ünnepi szentmisét 9:30-kor tartjuk. Ugyanezen a szentmisén végzi első ünnepélyes szentmiséjét (primiciját) Tóth Imre atya. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek azért, hogy a számára vásárolni kívánt ajándék ára összegyűlt. A szentmise után az udvaron táncház lesz, majd 12 órakor fogjuk tartani az ünnepi ebédet. Ebédjegyek – korlátozott számban – még vásárolhatók a templom bejáratánál.

2. Megjelent a Veled és Feléd búcsúi száma. A nagyperselyről elvihető. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

3. A nyár folyamán nem tartunk szentségimádást a csütörtöki szentmisék után.

4. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek, mert a templomtető felújítására a Hívektől remélt 1 millió Ft összegyűlt. (Pontosan: 1.187.500 Ft).

5. A mai napon is van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ugyanitt tájékoztatás is kérhető, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, lehetőség szerint még ma jelentkezzen. Jelentkezést később is elfogadunk, de az esetleges támogatásból csak a határidőig jelentkezettek részesülnek.

6. Előre hirdetem, hogy szeptember 20-tól plébániánkon is elindítjuk a szentségimádás iskoláját. Ez egy 12 alkalmas sorozat, mely az istenkapcsolatunk elmélyítését segíti. Az ifjúsági csoporttól fölfelé minden korosztályt várunk.

1. Ma a fél 10 órai szentmisén tartjuk a Te Deumot. A következő héten már csak egy katekumen hittan lesz kedden este, és csak szeptembertől lesznek újra plébániai hittanok.

2. Kérem a hittanosainkat vagy a szülőket, hogy adják le a jövő tanévre vonatkozó jelentkezési lapokat, melyben jelzik, hogy szeptembertől szeretnének plébániai hittanra járni.

3. A most következő csütörtöktől kezdve nem tartunk szentségimádást a szentmisék után, és ez a nyár folyamán végig így lesz. Ősszel ezt a kérdést újra tárgyaljuk.

4. Újmisés papunknak, Tóth Imrének közös ajándékot veszünk a primiciájára. Ma még lehet erre a célra adományt tenni a Jézus Szíve szobor melletti perselybe. (Eddig a projektor árának a fele gyűlt össze).

5. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek, mert a templomtető felújítására a Hívektől remélt 1 millió Ft összegyűlt. A felújítás befejezése augusztus közepére várható.

6. Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját egy hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Ebédjegyek ma is vásárolhatók, 600,- Ft-os áron a 7-es és a 1/2 10-es szentmise után a templom előtt az udvaron. A hét folyamán, hétköznapokon pedig nyitvatartási időben az irodában lehet megvásárolni az ebédjegyeket. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen.

7. A mai naptól kezdve két vasárnapon keresztül a szentmisék után van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ezeken az alkalmakon természetesen tájékoztatás is kérhető a lelkigyakorlatról, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, jelentkezzen június 24-ig.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben