Plébániánk

A Szent László Plébániatemplom a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelep közepén található, a Kondor Béla Művelődési Ház szomszédságában.

Az 1935. június 29-én felszentelt templomban aktív közösségi élet zajlik:

  • hitoktatás minden korosztály számára;
  • lelki napok, imacsoportok;
  • gyerekek nyári táboroztatása;
  • koncertek, előadások.

A vasárnapi fél 10-es Szentmiséken a plébánia ifjúsági kórusa énekel.

Aktuális hírek

1. Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100., szomorú évfordulóján délután fél 5-kor az egész Kárpát-medencében megszólalnak a harangok. Csendesedjünk …
Bővebben

1. A mai napon mindenekelőtt adjunk hálát Istennek azért, hogy elkezdődhetett a nyilvános liturgikus cselekmények végzése. Számomra nagy örömet jelent …
Bővebben

Hirdetések

1. Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100., szomorú évfordulóján délután fél 5-kor az egész Kárpát-medencében megszólalnak a harangok. Csendesedjünk el, s legalább egy Miatyánkot mindannyian imádkozzunk el ebben az időpontban nemzetünkért.

2. Terveim szerint június 14-én fogjuk tartani a Te Deumot az éppen akkor aktuális lehetőségek szerint. A búcsút június 28-án fogjuk tartani, szintén az akkor aktuális szabályoknak megfelelően. A 9:30 órai szentmisét a Mária Rádió fogja majd közvetíteni a búcsú ünnepén.

3. A következő vasárnapokon a mai naphoz hasonlóan vasárnapi miserend lesz. A misézés a templomban történik, s ha az időjárás engedi, akkor az udvaron kihangosítás által hallható lesz a szentmise. Kezünket fertőtlenítsük áldozás előtt, tartsunk egymástól kellő távolságot, és használjunk szájmaszkot a mise alatt is. A perselyezés a szentmise végén történik. Természetesen, ha engedmények lesznek, akkor ennek megfelelően fogjuk tartani a szentmiséket.

4. Az elsőáldozásra készülők számára hirdetem, hogy őszig nem lesz elsőáldozási vizsga. Június 7-én a fél 10 órai szentmise után várom a szülőket megbeszélésre. Kérem, hogy az aktuális hatósági előírásokat tartsuk be a megbeszélés során.

5. A bérmálkozók számára is szeretnék megbeszélést tartani. Június 9-én este 7 órára várom őket.

6. Július 20 és 25 között plébániánk napközis tábort szeretne szervezni az általános iskolás korosztálynak. Ehhez azonban szükséges lenne felmérni, hogy mennyien vennék igénybe a napközis tábor. A plébánia levelező listáján és a honlapon elérhető annak az elektronikus kérdőívnek az elérhetősége, melyet kérjük, hogy június 8-ig töltsenek ki. Akinek nincs internet elérhetősége, az irodában kérhet segítséget a kérdőív kitöltésében. Várjuk a 15. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését is, akik segítőként vennének részt a napközis táborban. Kérdőív: https://forms.gle/vNSkt7TmoZPdcNVc8

7. Nagy Nikoletta hitoktató felhívását olvasom fel: Szeretnélek titeket meghívni a Rákóczifalva- Szandaszőlős Plébániai Ifjúsági hittan táborába, amelynek vezetője és szervezője Kómár István atya! Én már 2007-óta, idestova 13 éve táborozom a csappal és zseniálisak, Megélhettem velük az igazi keresztény hétköznapokat, közelebb kerülhettem általuk Istenhez, de mégis korombeli poénokkal és csínyekkel tűzdelve teltek a napok. Ez egy ifjúsági tábor tehát szeptembertől 8. évfolyamba lépő korcsoportól várjuk jelentkezést egészen a huszonéves korosztályig, nincs felső korlát. A tábor Kazáron lesz augusztus 10-16-ig. Plébániai szálláson leszünk. A tábor díja 25 000 Ft. Az utazás még nincs összehangolva, de a plébánia előtt lenne találkozó és én vinném el tömegközlekedéssel a pesti különítményt a táborhelyre, de ha vannak lelkes autóval rendelkező szülők, akkor akár autóval is eljuthatunk oda. Jelentkezési határidő Július 7. Jelentkezni lehet nálam a nikol93101@gmail.com címen ha kérdés van még akkor a 0630/7231576 telefonszámon vagyok elérhető.

1. A mai napon mindenekelőtt adjunk hálát Istennek azért, hogy elkezdődhetett a nyilvános liturgikus cselekmények végzése. Számomra nagy örömet jelent a mai nap, még akkor is, ha csak a szabályok betartásával tudunk szentmisét tartani. Isten hozta újra a Kedves Híveket!

2. A jövőben tervezett programokkal kapcsolatban hirdetem, hogy a következők halasztásra kerültek: bérmálás, ministráns focibajnokság, Eucharisztikus Kongresszus. Idén elmarad a nyári tábor és a lelkigyakorlat.

3. Terveim szerint június 14-én fogjuk tartani a Te Deumot az éppen akkor aktuális lehetőségek szerint. A búcsút június 28-án fogjuk tartani, szintén az akkor aktuális szabályoknak megfelelően. A 9:30 órai szentmisét a Mária Rádió fogja majd közvetíteni a búcsú ünnepén.

4. A következő vasárnapokon a mai naphoz hasonlóan vasárnapi miserend lesz. A misézés a templomban történik, s ha az időjárás engedi, akkor az udvaron kihangosítás által hallható lesz a szentmise. Kezünket fertőtlenítsük áldozás előtt, tartsunk egymástól kellő távolságot, és használjunk szájmaszkot a mise alatt is. A perselyezés a szentmise végén történik. Természetesen, ha engedmények lesznek, akkor ennek megfelelően fogjuk tartani a szentmiséket.

5. Az elsőáldozásra készülők számára hirdetem, hogy őszig nem lesz elsőáldozási vizsga. Június 7-én a fél 10 órai szentmise után várom a szülőket megbeszélésre.

Kedves Testvérek!

A Szent Három Nap során a hívek részvétele nélkül az alábbi időpontban lesznek a szentmisék, szertartások:

  • Nagycsütörtök: 18:00 Az utolsó vacsora miséje
  • Nagypéntek: 17:00 Keresztút; 18:00 nagypénteki szertartás
  • Nagyszombat: 17:00 Húsvéti vigília
  • Húsvétvasárnap hajnalban, még a templom kinyitása előtt végzem a szentmisét.

Bár a hívek részvétele nélkül történnek e liturgikus cselekmények, mégis fontosnak éreztem közölni az időpontokat, hogy a Hívek lélekben ott tudjanak lenni.

Nagypénteken délelőtt 10:00 órától 16:00 óráig ki lesz téve a templomban az Oltáriszentség, a meghalt Krisztus szobra pedig a miséző oltár előtt lesz elhelyezve. Kérem a Kedves Híveket, hogy a szobrot ne érintsék, s aki eljön csendes szentségimádásra, tartsa be a higiéniai szabályokat, a járvány idején érvényes előírásokat. A templomban is tartsunk egymástól távolságot!

Külön kérem az idősebb testvéreket (60 év felettieket), illetve mindazokat, akik veszélyeztetve vannak a járvány miatt, hogy ne jöjjenek a templomba, és kerüljék a személyes kontaktusokat!

Tudom, hogy a Kedves Híveknek hiányzik a szentgyónás, a szentáldozás, a húsvéti szertartások, szentmisék. Lelkileg számomra sem könnyű a jelen helyzet, de ezt is fel lehet ajánlani.

Jelen helyzetben nem ajánlott semmilyen nyilvános liturgia. Lelkiismeretes megfontolás után úgy döntöttem, hogy minimális kockázatnak sem teszem ki a Híveket, s a csendes szentségimádási lehetőségen kívül nem hirdetek meg semmilyen szentségkiszolgáltatási alkalmat. A hatóságok minden szinten óvatosságra intenek bennünket, amivel egyet is kell értsünk, s együtt kell működjünk.

A Püspöki Kar és az Érseki Hivatal ajánlását megismételve kérem, hogy éljünk a tökéletes bánat és a lelki áldozás lehetőségével.

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz: 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

                A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

1. Ma délután 3 órától elmarad a passiópróba.

2. Dr. Erdő Péter bíboros úr rendelkezése értelmében a plébániai hittanok is elmaradnak a vírus-járvány idején.
3. A március 22-re hirdetett ún. „krumplileves akció” szintén elmarad.

4. Kérem a Kedves Híveket, hogy legyenek elővigyázatosak a vírus miatt, kerüljék az egymással való közeli kontaktust szentmise után is. A sekrestyébe is csak az jöjjön be, akinek halaszthatatlan elintéznivalója van. Javaslat a részemről, hogy az idősebb testvérek közül, ha valaki úgy dönt, hogy eljön misére vasárnap, lehetőleg a reggeli 7:00 órás vagy az esti 6:00 órás szentmisén vegyen részt.

5. A padokra kihelyeztük a Bíboros úr által megfogalmazott imát. A Kedves Hívek vigyenek magukkal, és imádkozzák naponta.

6. Idén is van tartós élelmiszer gyűjtés március 15-22. között. Szokás szerint az oldalhajóban lehet elhelyezni az adományokat.

7. Megjelent a Veled és Feléd nagyböjti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

8. Előre hirdetjük, hogy a nyári hittanos tábor július 20-tól július 26-ig lesz a Recski Ifjúsági Táborban. További információt a táborral és a jelentkezéssel kapcsolatban majd áprilisban fogunk adni.

9. 2018-ban a pakisztáni szociális központ munkáját 2 gyermek 1 évi beiskolázási költségével tudta támogatni plébániánk az evangélikus testvérekkel összefogva, melyet hálás köszönettel fogadtak, mert elmondhatatlan nagy ajándék ez számukra. Jelenleg a szociális központ 130 gyermeknek segít ott helyben a mérhetetlen nyomorból való kijutásra, melyhez egyetlen esélyük a tanulás. Sajnos továbbra is komoly nehézségeik vannak. Az állami iskolák fizetősek, egy gyermek 1 éves taníttatása 210 EUR = 65.000 Ft-ba kerül. A szülők analfabéták, (2015-ben 42%-os volt ott az írástudatlanság) nem tudják előteremteni gyermekeik taníttatási költségeit, a megélhetésüket is alig. Aki részt tud vállalni a mostani beiskolázási támogatásban, adományát tegye a Jézus Szíve szobor melletti perselybe március 22-ig. (múltkor a bejárati nagy persely volt erre a célra kinevezve) A gyermekek és szüleik nevében előre is nagyon köszönjük!

10. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan március 24-én a szentmise keretében a lelki adoptálók fognak fogadalmat tenni. Kérem azokat, akik ún. lelki adoptálást vállalnak – tehát 9 hónapon keresztül minden nap imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, valamint annak szeretetteljes környezetben történő felneveléséért, illetve a szülők, családok gondolkodásmódjának jó irányba történő megváltozásáért – azok iratkozzanak fel a hirdetőtáblára kihelyezett lapon.

1. Ma délután 3 órától elkezdődnek a passiópróbák, várunk minden fiatalt!

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittant tartunk. Szerdán reggel bibliaóra lesz a nyugdíjasok számára, pénteken este 7 órától bérmálási felkészítőt tartunk.

3. Ismét szeretném felhívni a kedves hívek figyelmét a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira való regisztrációra. Aki már regisztrált, kérem, csatlakozzon a plébániai csoporthoz, a csoportkód beírásával. A csoportkód hátul a faliújságon olvasható. Az elsőáldozó gyermekek családjait is kérem, hogy regisztráljanak, alakítsák meg családjuk csoportját, majd csatlakozzanak a plébániai csoporthoz. A regisztrációhoz szükség esetén segítséget nyújt: Dr. Csörgő István és felesége Krisztina. Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kongresszus fizetős programjaira való jelenlegi díjtételek március 13-ig érvényesek, utána az árak emelkedni fognak. Ezért is ajánlatos mielőbb regisztrálni.

4. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó szállásfelajánlásokat még március 13-ig lehet megtenni. Előre is köszönjük a felajánlásokat.

5. Megjelent a Veled és Feléd nagyböjti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához.

6. Előre hirdetjük, hogy a nyári hittanos tábor július 20-tól július 26-ig lesz a Recski Ifjúsági Táborban. További információt a táborral és a jelentkezéssel kapcsolatban majd áprilisban fogunk adni.

7. Március 22-én, vasárnap nagyböjti ebédet (krumplilevest) főzünk. Szeretettel hívunk minden bérmálkozásra készülőt és katekument akár családtagokkal együtt is erre a korábbi hagyományokból merítő alkalomra. Ilyenkor a bőséges vasárnapi ebédre szánt összeget közösbe tesszük és a plébániai Karitásszal egyeztetve egy-egy rászoruló családnak ajándékozzuk. Március 12-ig kérnénk szépen visszajelzést a résztvevőkről, hogy hány személyre főzzük a krumplilevest. Aki szívesen segít a terem előkészítésében, főzésben, terítésben, azt is kérjük jelezni elérhetőséggel együtt.

8. Április 4-én a Don Bosco Közösségi házban este 6 órától Döbrentey Ildikó és Levente Péter tart lelkiderű-gyakorlatot. Az 53 éve együtt élő házaspár örömmel megosztja az összetartozás általuk kitaposott ösvényeit. Jegyeket a plébánia hivatalban vagy a hirdetésen lévő elérhetőségeken igényelhetnek.

9. A Liliomkert Katolikus Óvodába, várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését. Az óvodával való ismerkedésre, az óvoda mindennapjaiba való betekintésre kínál lehetőséget márciusban is, 2 fontos esemény: Nyílt napot szerveznek minden érdeklődő család számára, 2020. március 9-12 között a következő időrendi beosztás szerint: március 09-10: a Wlassics Gyula u. 66-ban /kis és középső csoport/; március 11-12: a Wlassics Gyula u. 84-ben, a 2 nagycsoportban, illetve a leendő kiscsoportosok játszó délutánja: 2020. március 19-én lesz a Wlassics 84 –ben. Nagyon FONTOS továbbá az óvodai beiratkozás időpontja: 2020. március 23-27, 8.00-16.00 óra között az óvoda titkárságán. További információk a hirdetőtáblán olvashatók.

10. 2018-ban a pakisztáni szociális központ munkáját 2 gyermek 1 évi beiskolázási költségével tudta támogatni plébániánk az evangélikus testvérekkel összefogva, melyet hálás köszönettel fogadtak, mert elmondhatatlan nagy ajándék ez számukra. Jelenleg a szociális központ 130 gyermeknek segít ott helyben a mérhetetlen nyomorból való kijutásra, melyhez egyetlen esélyük a tanulás. Sajnos továbbra is komoly nehézségeik vannak. Az állami iskolák fizetősek, egy gyermek 1 éves taníttatása 210 EUR = 65.000 Ft-ba kerül. A szülők analfabéták, (2015-ben 42%-os volt ott az írástudatlanság) nem tudják előteremteni gyermekeik taníttatási költségeit, a megélhetésüket is alig. Aki részt tud vállalni a mostani beiskolázási támogatásban, adományát tegye a Jézus Szíve szobor melletti perselybe március 22-ig. (múltkor a bejárati nagy persely volt erre a célra kinevezve) A gyermekek és szüleik nevében előre is nagyon köszönjük!

11. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan március 29-én a szentmise keretében a lelki adoptálók fognak fogadalmat tenni. Kérem azokat, akik ún. lelki adoptálást vállalnak – tehát 9 hónapon keresztül minden nap imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, valamint annak szeretetteljes környezetben történő felneveléséért, illetve a szülők, családok gondolkodásmódjának jó irányba történő megváltozásáért – azok iratkozzanak fel a hirdetőtáblára kihelyezett lapon.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – 2020.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

“Minden forrásom belőled fakad.” Zsolt (87,7)

Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

Bővebben