1. Kedves Testvérek! A megemelkedett energiaárak plébániánkat is súlyosan érintik. A költségek mérséklése érdekében a plébániaépület fűtéskorszerűsítése mellett döntött a plébánia képviselő-testülete, valamint a plébánia alapítványának kuratóriuma. A bő 3 milliós beruházásra gyűjtést hirdetünk. Az erre a célra szánt adományokat a Jézus Szíve szobor melletti perselybe, az irodában, illetve a plébániánk bankszámlaszámára (CIB 11100104-19819246-36000001) tudják befizetni. Nagylelkű adományaikat hálás szívvel köszönjük! (A gyűjtés jelenlegi állása: 188.000 Ft)

2. Templomunk kazánja ismét üzemel. Az energiaárak miatt azonban csak minimális fűtést tudunk biztosítani. A bejárat előtt lévő perselyben gyűjtjük a templom fűtésesre szánt adományokat, melyeket hálás szívvel köszönünk!

3. Hálásan köszönjük a sok adományt, amit a kedves Testvérek az advent során eljuttattak a karitász csoporthoz. A tartós élelmiszer gyűjtés során több mint 800 kg adomány gyűlt össze, az adventi vásár során pedig közel 45 ezer forintot adományoztak! Ebből több mint 120 csomagot tudtunk összeállítani és kiosztani. Köszönjük a támogatást!

4. December 30-án pénteken van Szent Család ünnepe. Ezen a napon kivételesen este 18:00-kor lesz szentmise, melynek keretében megáldjuk a családokat.

5. Ugyanezen a napon (dec. 30) délután 15:00-tól szervezünk közös korcsolyázást a Bókay kertben lévő jégpályán. 14:40-kor indulunk át a plébániáról gyalog. Akinek nincs korcsolyája helyben is kölcsönözhet. Mind a belépő, mind a bérlés 800 Ft/fő a kerületi lakosoknak. A korcsolyázás után együtt jövünk vissza a plébániára egy forró teára és némi társasjátékra az esti mise előtt.

6. Szilveszter napján, december 31-én a hálaadó szentmise után este 10-ig családos szilveszter lesz a plébánián, melyre szeretettel várunk kicsit és nagyot! Kérjük, aki tud szendvicset, sütit vagy üdítőt hozzon magával!

7. A karácsonyi miserend a hirdetőtáblákon olvasható, kérjük, kísérjék figyelemmel.

8. Megjelent plébániai újságunk, a Veled és Feléd, karácsonyi száma. Elektronikus formában elküldtük plébániánk levelezőlistájára. Papír alapon továbbra is elérhető az újság a nagyperselyen, és az ára 150 Ft. (A papír alapú újságban sajnos nagyböjti lelkinap került címként a beszámolóhoz, de természetesen az adventi lelkinapról van szó az újságban.)

9. Kérjük, támogassák egyházközségünket az egyházi hozzájárulás befizetésével. Az egyházi hozzájárulás, illetve az adományok és a perselypénz képzik plébániánk működésének alapját. Ezek nélkül működésünk szinte lehetetlenné válik.