1. Augusztus 10-14. között Kecskeméten tartottuk a plébániai lelkigyakorlatot. Minden résztvevőnek köszönetet mondok. Kiemelten hálás köszönetemet fejezem ki a Kovács házaspárnak – Kovács Péternek és Kovácsné dr. Sztrakay Katalinnak – akik az új helyszínen kiválóan megszervezték a programot, és mindvégig nagy odafigyeléssel voltak irántunk.

2. Augusztus 20-án reggel 7 órakor lesz szentmise.

3. Előre hirdetem, hogy a Veni Sancte – a NEK miatt – nem szeptember 5-én, hanem augusztus 29-én lesz.

4. 75 évvel ezelőtt, okt. 6-án kapott önálló plébániai rangot plébániánk. Szeretnénk ezt méltóképpen megünnepelni, ezért megbeszélésre hívunk minden plébániai felelőst, és azokat a Testvéreket, akik aktívan szeretnének bekapcsolódni a szervezésbe, lebonyolításba. A megbeszélés augusztus 24-én az esti szentmise után, a Szent László teremben lesz.