1. Megjelent a Veled és Feléd újságunk adventi száma. Kérem, hogy 100 Ft-tal támogassák a Kedves Hívek a kiadvány egy-egy példányát.

2. Advent során hétköznaponként reggel 6:00 órakor tartjuk a Rorate szentmiséket.

3. Vasárnaponként a szokott időben van gyónási lehetőség, de nem a gyóntató helyiségben, hanem a plébánia vendégszobájában. Hétköznap kedden és csütörtökön lehet szentgyónáshoz járulni a hajnali misék után (szintén a vendégszobában).

4. Az iroda nyitvatartása nem változik Adventben.

5. A mai naptól a következő vasárnapig (december 6-ig) tartós élelmiszer gyűjtést szervez karitász csoportunk itt a templomban, a megszokott módon. Az oldalhajóban lévő asztalra kérjük letenni tehát a hét folyamán az adományokat, melyekkel rászoruló családokat támogatunk karácsony előtt.

6. Kedden este 19:00 órakor a katekumeneknek tartok online hittant, csütörtökön 19:00 órától a „középifi” korosztálynak, és szintén csütörtökön este 20:00 órától a „nagyifi” csoportnak. Az érintettek e-mailben kapnak majd meghívót.

7. A következő vasárnap a 9:30 órai szentmise végén érkezik templomunkba a Mikulás.

8. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen jár hétköznap is szentmisére, szentségimádásra, csatlakozzon a plébániánkon működő Eucharisztikus Szövetséghez. A tagok azt vállalják, hogy egy évig hetente egy hétköznapi szentmisét vagy félórai szentségimádást ajánlanak fel közös szándékainkra: a plébánia tagjainak lelki megújulásáért, Jézus akarata szerinti egységéért; papi, szerzetesi hivatásokért; a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért és a békéért. Hisszük, hogy közös imánk meghallgatásra talál. Kérjük, hogy az új jelentkezők és a régi tagok is iratkozzanak fel a hátsó faliújságra kitett lapon. Az ígérettételre december 13-án kerül sor a reggel 7:00 órai, valamint a 9:30 órai szentmise végén. (Mindenki a helyén maradva fogja elmondani a fogadalmát). De, aki a járvány miatt nem tud eljönni azon a napon a templomba, otthon is tehet ígéretet úgy, hogy egy Jézus kép előtt, egy gyertyát meggyújtva mondja el a fogadalmat. A járvány ideje alatt otthon is eleget lehet tenni a vállalásoknak úgy, hogy valaki (heti egy alkalommal) bekapcsolódik egy szentmiseközvetítésbe, vagy pedig fél órát imádkozik (lehetőleg Jézushoz szóló imádságokat).

9. Kérem, hogy aki idén még nem fizette be az egyházi hozzájárulást, tegye meg december folyamán. Idén kevesebb volt a perselybevételünk, mint más években. Ha valaki úgy érzi, hogy e tekintetben is van elmaradása, pótolhatja a vasárnapi perselyezések alkalmával, de akár átutalással adományként is rendezheti. Idén a plébánia egyik kazánját cseréltük, az emeleten felújítást végeztünk, hangosítást szereltettünk. Ezekhez saját forrást is föl kellett használnunk. Adományaikkal ehhez is hozzájárulnak a kedves hívek.