1. Tegnap volt a nagyböjti lelkinap. Köszönetet mondok mindenkinek, aki eljött, és részt vett. Külön megköszönöm, Nagyné Molnár Ildikónak a szervezést, továbbá Demeter Sándornénak és segítőinek a főzést. Mindenkinek, aki bármit adott vagy tett a lelki nappal kapcsolatban, köszönetet mondok.

2. Ma minden szentmise végén hamvazkodás van azok számára, akik Hamvazószerdán nem tudtak eljönni a misére.

3. Minden vasárnap reggel 8:30-tól elsőáldozási felkészítőt tartok. Az elsőáldozás május 12-én lesz.

4. Kedden este 19:15-től katekumen hittan lesz, szerdán reggel 7:45-től várom a nyugdíjasokat, csütörtök este 8-tól pedig az ifjúságot.

5. Nagyböjtben minden pénteken 18:00 órakor tartjuk a szentmisét, utána keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti péntekeken hústilalom van.

6. A március 15-i keresztúton az állomások elmélkedéseit férfiak fogják olvasni. Ha valaki szívesen vállalna állomást, akkor Gyuri bácsinál vagy Kovács Péternél jelezze.

7. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan március 24-én a szentmise keretében a lelki adoptálók fognak fogadalmat tenni. Kérem azokat, akik ún. lelki adoptálást vállalnak – tehát hónapon keresztül minden nap imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, valamint annak szeretetteljes környezetben történő felneveléséért, illetve a szülők, családok gondolkodásmódjának jó irányba történő megváltozásáért – azok iratkozzanak fel a hirdetőtáblára kihelyezett lapon.
8. Felhívom a Kedves Hívek figyelmet, hogy az imaszándékos dobozba lehet behelyezni szándékokat, kéréseket, amely célokért a Szentlélek Lángnyelvei Közösség imádságokat ajánl fel.

9. Megjelent a Veled és Feléd nagyböjti száma. A nagyperselyen megtalálható. Kérem a Kedves Híveket, hogy 100 Ft-tal járuljanak hozzá a kiadvány egy-egy példányához. A Veled és Feléd karácsonyi számának rejtvényeinek megfejtői közül kisorsolt nyertesek: Cseh Jánosné, Oswaldné Nelly és Vass Elekné Zsuzsa. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

10. Előre hirdetjük, hogy a nyári hittanos tábor július 2-tól július 8-ig lesz Orfűn. További információt a táborral és a jelentkezéssel kapcsolatban majd áprilisban fogunk adni.

11. Előre hirdetjük, hogy plébániánk hagyományos nyári felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 6-10 között (kedd-szombat) tartjuk Győrben. További részletekkel később szolgálunk.