1. Ma a 9:30 órai szentmisén az Eucharisztikus Szövetség tagjai tesznek fogadalmat.

2. A mai nagymise után adventi vásár van a templom és a plébánia udvarán.

3. Ma délután 15:30-tól órától pásztorjáték próba lesz a Szent László teremben. További tervezett próbák: december 21-én, szombaton, délelőtt 10 órakor, valamint december 23-án reggel 10 órakor.

4. Kedden este 19:00 órától felnőtt hittan, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaóra, csütörtök este a gyászcsoportnak összejövetel lesz.

5. Megjelent a Veled és Feléd adventi száma. Ára 100 Ft. A Veled és Feléd búcsúi és őszi számának rejtvényeinek megfejtői közül kisorsolt nyertesek: Cseh Jánosné, Gulyás Antalné, Orosz Istvánné, Oswaldné Nelly, Stillerné Farkas Erzsébet és Szigetváriné Víg Magdolna. A nyeremények a sekrestyében vehetők át.

6. Ma délután 15:30-tól a Liederschatz (német nemzetiségi) kórus koncertje lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várnak.

7. Már szeptember óta lehet regisztrálni és jelentkezni a 2020-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeire, programjaira. A szervezők kérik, hogy akik tehetik, elektronikusan regisztráljanak, a Kongresszus hivatalos honlapján: https://www.iec2020.hu. Ez úton is buzdítom a kedves Híveket a regisztrációra, a szervezők kérésének megfelelően, elsősorban elektronikus úton. Természetesen, papír alapú jelentkezést is elfogadnak a szervezők, ennek részleteiről, valamint a csoportba szerveződés lehetőségeiről később adunk tájékoztatást.

8. Advent folyamán hétköznapokon reggel 6 órakor van a Rorate. Szombaton reggel 6 órától igeliturgia van. Gyóntatás a hét folyamán hétfőn, szerdán és pénteken lesz a szentmisét követően.

9. Felhívom a Kedves Hívek figyelmét, hogy valaki a templomunkban – megtévesztő módon – olyan katolikus szentképeket helyezett el, melyek közül legtöbbnek a hátoldalán nem katolikus, hanem szektás egyházba hívják a híveket, mégpedig az ún. Krisztus Szeretete Egyházba.

10. Csütörtökön reggel 7:00 órától nagytakarítás lesz a templomban. Kérem, hogy minél többen jöjjenek, hogy az „Ünnepelt Vendég” érkezését méltóképpen, tiszta templomban várhassuk.

11. Örömmel közlöm a Kedves Hívekkel, hogy január 1-től Kovács Krisztián fogja ellátni a kántori, irodai és könyvelési feladatokat a plébániánkon. Köszönetet mondok neki azért, hogy elvállalta, köszönet azoknak is, akik imádkoztak, és hála Gondviselésnek, hogy segített bennünket ebben az ügyben.