Mai evangélium

Itt olvasható a mára hirdetett evangélium, a hozzá kapcsolódó elmélkedéssel és imával.
A napi evangélium forrása: https://evangelium.katolikus.hu/

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” Mt 5,17-19

Elmélkedés

Az evangéliumokban számos olyan esetről olvasunk, amikor az egykori zsidó vallási vezetők Jézust azzal vádolják, hogy nem tartja meg a törvényt, illetve azt a hivatalos magyarázattól eltérően értelmezi. Főként a szombati nyugalom megtartásával kapcsolatban kerül elő ez a vád, de a válással, az esküvel és az ellenségszeretettel kapcsolatban is újszerű álláspontot képvisel Jézus.

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus a tanítványai számára tisztázza az ószövetségi törvényhez való viszonyát, hiszen ők is láthatták, hogy Mesterük nem szó szerint értelmezi a vallási és társadalmi életet szabályozó törvényeket. Kijelentése így hangzik: „Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem tökéletessé tenni.” A törvény tehát, amit Isten Mózes idejében adott a választott népnek továbbra is érvényben marad, de megújult, tökéletesített formában. Jézus arra utal ezzel, hogy a farizeusok és írástudók idővel eltávolodtak Isten eredeti szándékától és a maguk emberi szempontjait helyezték előtérbe. Ez utóbbiaktól meg kell tisztítani a törvényt, hogy az isteni szándék újra a maga teljességében nyilvánuljon meg benne. E megújított törvény nem más, mint az evangélium, az Isten országáról szóló örömhír. Jézustól kezdve ez a tanítás vezeti az embereket az örök élet felé, ennek megtartása jelenti az üdvösséget.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!