Hitoktatók

Plébániánkon óvodás kortól nyugdíjas korig vannak hittancsoportok, valamint három általános iskola (Kondor Béla Általános Iskola, Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zene és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium) kötelező hit- és erkölcstan oktatását és egy óvoda (Zenevár Óvoda) hitoktatását látjuk el az érintett intézményekben.

A hittanos gyermekek és felnőttek, a plébániai közösség tagjai számára rendszeresen szervezünk közösségi programokat is (kirándulás, lelki nap, családi nap, zarándoklat, stb.).

Plébániai csoportok hitoktatók időpont
óvodás-első osztályos Horváthné Simongáti Éva vasárnap 8.30
alsó tagozat (2.-4.osztály) Fabókné Tuba Nikolett vasárnap 8.30
felső tagozat Törsök László hétfő 16.30
középiskolás Nagyné Molnár Ildikó csütörtök 18.45
ifjúsági Dr. Gábor Elemér plébános csütörtök 19.30
katekumen Dr. Gábor Elemér plébános kedd 19.00 (kéthetente)
felnőtt Dr. Gábor Elemér plébános kedd 19.00 (kéthetente)
nyugdíjas Dr. Gábor Elemér plébános szerda 8.00