A Plébános által a vasárnapi Szentmisén felolvasott hirdetések.

1. A Szent Filoména mise ma 11:30-tól lesz.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan, szerdán, reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön este a gyászcsoportnak foglalkozás lesz.

3. Előre hirdetem, hogy az ökumenikus imahét január 19-26. között lesz.

4. Az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei felé fordulok felhívással és kéréssel: Január 19-én, vasárnap a Szent László teremben a 9:30-as szentmise után szülői értekezletet tartunk. Itt véglegesítjük a jelentkezéseket. Több hasznos információt tudunk közölni, például a hozzátartozók regisztrációjáról és a szervezés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos a részvételük!

5. Kérem azokat a Testvéreket, akik az urnatemetőt szokták látogatni, hogy virágokat csak a virágtartóban elhelyezett vázákba tegyenek. Kérem továbbá, hogy művirágot ne hozzanak, illetve a személyes tárgyakat vigyék haza. Fontos az is, hogy mások elhunytjainak urnafülkéjét senki ne takarja el.

1. Ma délután 17:00 órától szentségimádást tartunk.

2. Holnap, január 6-án, Vízkereszt napján, amely parancsolt ünnep, este 6 órakor lesz a szentmise, melynek keretében vízszentelést végzünk.

3. Január 7-én, kedden este 19:15 órától katekumen hittan, szerdán (8-án), reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön (január 9-én) este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

4. Előre hirdetem, hogy a Szent Filoména mise január 12-én, vasárnap 11:30-tól lesz.

5. Megjelent a Veled és Feléd karácsonyi száma. Ára 100 Ft. A nagyperselyen megtalálható.

6. Előre hirdetem, hogy az ökumenikus imahét január 19-26. között lesz.

7. Az elsőáldozásra készülő szülők felé fordulok felhívással és kéréssel: Január 19-én, vasárnap a Szent László templomban a 9:30-as szentmise után az elsőáldozásra készülőknek tartunk szülői értekezletet. Itt véglegesítjük a jelentkezéseket. Több hasznos információt tudunk közölni, például a hozzátartozók regisztrációjáról és a szervezés jelenlegi állásáról. Nagyon fontos a részvételük!

8. Az Emmánuel Közösség részéről Madocsai Bea felhívása: Kedves Testvérek, tudom, hogy nehéz szívvel néznek az új esztendő elé azok, akiknek a házassága zátonyra futott és a szétköltözés vagy válás a gyerekeiket is megsebezte. Az érintettek sokszor magányosan szenvednek, visszahúzódnak a fájdalmukkal. Kérlek, segítsetek, hogy eljusson hozzájuk is annak a rövidesen induló három hétvégének a híre, amelynek során talpra állhatnak, sorstársak között megértésre találnak, gyógyulhatnak a sebeik, szempontokat kapnak a szülői szerepük megéléséhez, reményt kapnak, hogy nincsnek boldogtalanságra kárhoztatva és fölfedezhetik Isten gondviselő jelenlétét az életükben. A hirdetőtáblán megtaláljátok a plakátot, szóljatok a látókörötökben lévő érintetteknek!

1. Ma délelőtt 9:30-tól és délután 18:00 órától tartunk szentmisét.

2. Január 3-án első péntek lesz, ezért este 6-kor lesz a szentmise.

3. Vasárnap (január 5-én) délután 5 órától szentségimádást tatunk.

4. Január 6-án, Vízkereszt napján, amely parancsolt ünnep, este 6 órakor lesz a szentmise, melynek keretében vízszentelést végzünk.

5. Január 7-én, kedden este 7 órától felnőtt hittan, szerdán (8-án), reggel a nyugdíjasoknak bibliaóra, csütörtökön (január 9-én) este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

6. Előre hirdetem, hogy a Szent Filoména mise január 12-én, vasárnap 11:30-tól lesz.

7. Megjelent a Veled és Feléd karácsonyi száma. Ára 100 Ft. A nagyperselyen megtalálható.

8. A Főegyházmegye újságja a nagy könyvállványról ingyen elvihető. A könyvállványon elhelyezett kiadványok egyébként mindig ingyenesek.

9. A mai naptól Kovács Krisztián hivatalosan megkezdi kántori szolgálatát templomunkban. Ő fogja ellátni az irodai, könyvelési, urnatemetéssel kapcsolatos feladatokat is. Fogadjuk szeretettel, és segítsük őt imáinkkal is.

10. Minden Kedves Hívemnek kívánok kegyelmekben, Isten áldásában gazdag Új Esztendőt!

1. Ma a 9:30 órai szentmise végén lesz a családok megáldása.

2. December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén délután 17:00 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Utána szeretettel várjuk 22 óráig a hittanterembe azokat a testvéreket, családokat, akik játékkal, zenével jó hangulatban szeretnék tölteni az év utolsó napját. Szendvicset, süteményt, üdítőt örömmel fogadunk.

3. Január 1-jén, Mária Istenanyaságának ünnepén elmarad a reggel 7:00 órai szentmise. Délelőtt 9:30-tól és délután 18:00 órától lesznek misék Újév napján.

4. Január 3-án első péntek lesz, ezért este 6-kor lesz a szentmise.

5. Megjelent a Veled és Feléd karácsonyi száma. Ára 100 Ft. A nagyperselyen megtalálható.

6. A Főegyházmegye újságja a nagy könyvállványról ingyen elvihető. A könyvállványon elhelyezett kiadványok egyébként mindig ingyenesek.

1. Az ünnepi miserendet kifüggesztettük a hirdetőtáblákra. Kiemelt ünnepi programok: December 24-én délután 16 órakor pásztorjáték. Szintén 24-én éjjeli 12:00 órakor éjféli mise. December 25-én és 26-án csak reggel 7:00 órakor és 9:30-kor tartunk szentmisét. December 29-én, Szent Család ünnepén a 9:30 órai szentmise végén lesz a családok megáldása. December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén délután 17:00 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise.

2. December 23-án délelőtt 10:00 órától pásztorjáték próba lesz.

3. December 23-án, hétfőn reggel 6:00 órakor lesz az utolsó Rorate szentmise.

4. December 31-én a hálaadó szentmise 17 órakor kezdődik. Utána szeretettel várjuk 22 óráig a hittanterembe azokat a testvéreket, családokat akik játékkal, zenével jó hangulatban szeretnék tölteni a év utolsó napját. Szendvicset, süteményt, üdítőt örömmel fogadunk.

5. Már szeptember óta lehet regisztrálni és jelentkezni a 2020-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeire, programjaira. A szervezők kérik, hogy akik tehetik, elektronikusan regisztráljanak, a Kongresszus hivatalos honlapján: https://www.iec2020.hu. Ez úton is buzdítom a kedves Híveket a regisztrációra, a szervezők kérésének megfelelően, elsősorban elektronikus úton. Természetesen, papír alapú jelentkezést is elfogadnak a szervezők, ennek részleteiről, valamint a csoportba szerveződés lehetőségeiről később adunk tájékoztatást.

6. A Szent Erzsébet napi koncertből és az adventi vásárból összesen közel 225.000.- Ft adományt adtak a kedves hívek. A tartós élelmiszergyűjtésből pedig 196 kg élelmiszer gyűlt össze. Az adományokat 71 család között tudtuk kiosztani! Isten fizesse meg a kedves Testvérek nagylelkű adományait!