Hirdetések

A Plébános által a vasárnapi Szentmisén felolvasott hirdetések.

1. Köszönetet mondok azoknak, akik tegnap eljöttek a zarándoklatra, amelyet felajánlottunk saját magunkért, családjainkért, egyházközségünkért és nemzetünkért.

2. Mivel tegnap volt plébániánk napja, a mai napon végezzük a több órás szentségimádást egyházközségünkért (11 órától 17:30-ig). Kérem a Híveket, hogy iratkozzanak fel szentségimádásra. Ne hagyjuk magára az Oltáriszentséget!

3. Október hónapban a reggeli szentmisék után, illetve az esti szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt jelent a csütörtöki nap. Ezen a napon mindenki végezze el magánúton az októberi ájtatosságot, mert túl sok időt jelentene sokak számára jelen lenni délután fél 6-tól egészen az adorációs iskola végéig.

4. Elkezdődtek a plébániai hittanok. A foglalkozások időpontjai megtalálhatók a hirdetőtáblán. Kérem, hogy minden korosztály, de különösen a 9-12 évesek éljenek a plébániai hitoktatás lehetőségével.

5. Megjelent a Veled és Feléd őszi kiadása. Ára 100 Ft. Kérem, hogy ezt az összeget a nagyperselybe tegyék a Kedves Hívek!

6. A hirdetőtáblán egyéb – egyházmegyei vagy kerületi – hirdetmények is megtalálhatók. Kísérjük figyelemmel!

7. Plébániánk képviselőtestületének ötéves megbízatása az év végén lejár. Az új képviselőtestület tagjainak egy részét a hívek választják. Ennek első lépéseként kérem a kedves híveket, hogy javasoljanak alkalmas jelölteket. A javaslatokat – ha lehet, indoklással – a nagyperselybe kérem bedobni, november 4-ig. Ezt követően fogom összeállítani a jelöltek listáját, s majd azután fog következni a szavazás. A képviselőtestületről és a jelöltekre vonatkozó követelményekről a Veled és Feléd most megjelent számában olvashatunk.

1. Októberben folytatódik a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat. A hagyományokhoz híven ünnepi szentmisével szeretnénk kezdeni az új imaévet. A Vándor Evangélium hálaadó szentmise ma a fél 10-es szentmise keretében lesz. A szentmise után egy rövid megbeszélést tartunk a Szent László teremben, ekkor kerülnek kiosztásra az új imafüzetek is.

2. Október hónapban a reggeli szentmisék után, illetve az esti szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt fog jelenteni a csütörtöki nap. Ezen a napon mindenki végezze el magánúton az októberi ájtatosságot, mert túl sok időt jelentene sokak számára jelen lenni délután fél 6-tól egészen az adorációs iskola végéig.

3. Elkezdődtek a plébániai hittanok. A foglalkozások időpontjai megtalálhatók a hirdetőtáblán. Kérem, hogy minden korosztály, de különösen a 9-12 évesek éljenek a plébániai hitoktatás lehetőségével.

4. A héten első péntek lesz. A szentmisét ezen a napon 18 órakor fogjuk tartani.

5. Október 5-én, pénteken a mise után, 19 órától karitász gyűlést tartunk, melyre minden önkéntest szeretettel várunk!

6. Október 6-ára zarándoklatra hívom a Kedves Híveket Egerszalókra és Egerbe. Tervezett program: Reggel fél 7-kor gyülekező a templomban; 7 órakor indulás Egerszalókra a templomtól; fél 11-től az egerszalóki kegyhely bemutatása; 11 órától szentmise a kegyhelyen; fél 1-től ebéd étteremben; ebéd után indulás Egerbe, ahol a belváros látnivalóit tekintjük meg. A költség 7.000 Ft lesz személyenként, mely az útiköltséget és az ebédet tartalmazza. (Egyéb kiadásra nem lesz szükség).

7. Mivel október 6-án, plébániánk napján megyünk zarándokolni, a több órás szentségimádást október 7-én, jövő vasárnap fogjuk megtartani délelőtt 11 órától délután fél 6-ig. Kérem a Kedves Híveket, hogy iratkozzanak fel szentségimádásra.

8. A hirdetőtáblán egyéb – egyházmegyei vagy kerületi – hirdetmények is megtalálhatók. Kísérjük figyelemmel!

1. Szeptember 20-án elkezdődött plébániánkon az ADORÁCIÓS ISKOLA, melynek lényege, hogy egyre jobban és mélyebben tudjunk imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében. Tizenkét csütörtökön át (az esti misék után) 18:30-tól várjuk az ifjúsági csoportokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt ezekre az alkalmakra. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el rendszeresen, s az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünkben adjunk lehetőséget magunknak az Úrral való hatékony találkozásokra.

2. A héten elkezdődtek a plébániai hittanok. A foglalkozások időpontjai megtalálhatók a hirdetőtáblán és a honlap Hitoktatás oldalán.

3. Október 6-ára zarándoklatra hívom a Kedves Híveket Egerszalókra és Egerbe. Tervezett program: Reggel 7 órakor indulás Egerszalókra a templomtól; fél 11-től az egerszalóki kegyhely bemutatása; 11 órától szentmise a kegyhelyen; fél 1-től ebéd étteremben; ebéd után indulás Egerbe, ahol a belváros látnivalóit tekintjük meg. A költség 7.000 Ft lesz személyenként, mely az útiköltséget és az ebédet tartalmazza. (Egyéb kiadásra nem lesz szükség).

4. Októberben folytatódik a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat. A hagyományokhoz híven ünnepi szentmisével szeretnénk kezdeni az új imaévet. A Vándor Evangélium hálaadó szentmise jövő vasárnap, szeptember 30-án, a fél 10-es szentmise keretében lesz. A szentmise után egy rövid megbeszélést tartunk a Szent László teremben, ekkor kerülnek kiosztásra az új imafüzetek is.

1. Szeptember 20-tól elkezdődik plébániánkon az ADORÁCIÓS ISKOLA, melynek lényege, hogy egyre jobban és mélyebben tudjunk imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében. Tizenkét csütörtökön át (az esti misék után) 18:30-tól várjuk az ifjúsági csoportokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt ezekre az alkalmakra. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el rendszeresen, s az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünkben adjunk lehetőséget magunknak az Úrral való hatékony találkozásokra.

2. A héten elkezdődnek a plébániai hittanok, melyek az alábbiak szerint lesznek megtartva:
A) Diákok:
– Hétfőn délután 16:15: elsőáldozás utáni alsósok – Nagy Nikoletta
– Hétfőn délután 16:30: felsősök – Törsök László
– Hétfőn délután 17:00: 5-6. osztály – Nagy Nikoletta
– Csütörtökön 18:30: gimnazisták – Nagyné Molnár Ildikó
– Csütörtök 19:30: egyetemista korosztály (az adorációs iskola alatt nincs külön hittan)
– Vasárnap 08:30: óvodások és elsőáldozásra még nem készülő 1-2. osztály – Horváthné Simongáti Éva
– Vasárnap 08:30: Elsőáldozók: Fabók Nikoletta
B) Felnőttek:
– Kedd: 19:00 Katekumenek (kéthetente)
– Kedd: 19:00 Felnőttek (kéthetente)
– Szerda: 08:00 Nyugdíjasok (kivéve minden hónap utolsó szerdája)

3. Nagy Ildikó hitoktató a 9:30 órai szentmise után várja a gimnazista hittanosokat megbeszélésre a Szent László terembe.

4. Október 6-ára zarándoklatra hívom a Kedves Híveket Egerszalókra és Egerbe. A költség kb. 7.000 Ft lesz személyenként (ami tartalmazza az ebédet is), de részletesebb program a jövő vasárnap kerül pontosításra. Kérem, hogy iratkozzanak fel, akik szeretnének jönni.

5. A hét folyamán az Önkormányzattól megkaptuk, és a vállalkozónak át is utaltam a 3.000.000 Ft támogatást, melyet a templom-tető-, torony-, illetve templom-külső felújítására adtak. E támogatás teljes egészében fedezte a templom külső festését. A Főegyházmegye 26.800.000 Ft-tal támogatott bennünket, a Hívek pedig több, mint 1 millió Ft-ot (1.297.500) gyűjtöttek. A Kedves Hívek által adott többlet a Plébánia pénztárában marad.

6. Hurgoi Sándor atyát, aki az utóbbi időben rendszeresen szolgált templomunkban, Vasvárra helyezte az elöljárója. Megköszönöm neki a szeretettel végzett szolgálatot, melyet nálunk végzett, és kívánok neki Istentől sok erőt az új helyen történő új misszióhoz.

1. Ma a fél 10 órai szentmise után megemlékezünk a 25 éve elhunyt Somogyi László kanonok plébánosunkról.

2. Ma este 7 órától a Képviselő Testület ülése lesz a Szent László teremben.

3. Az Emmánuel Közösség zarándoklatot szervez Bátára elvált szülőknek. A zarándoklat célja: az elvált szülők gyerekeiben okozott lelki sebek gyógyítása. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

4. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2018. szeptember 15-re ifjúsági eucharisztikus napot szervezünk FORRÁSPONT néven. (Utalva a “Minden forrásom belőled fakad” mottóra). Ennek a dicsőítést, tanúságtételt, szentségimádást és ünnepi, bíborosi szentmisét is magában foglaló rendezvényünknek célja, hogy a gyakorló katolikus fiatalokat megerősítsük keresztény identitásukban. Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényünkről tájékoztassátok a közösség fiataljait. A rendezvényre 15-30 év közöttieket várunk. A meghívott vendégek közt van Hodász András atya, Vecsei H. Miklós színész, és Gersei Csenge (Pure Fashion). A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tervezett program és regisztráció, valamint a plakát a https://www.iec2020.hu/forraspont oldalon érhető el.

5. Előre hirdetem, hogy szeptember 20-tól elkezdődik plébániánkon az ADORÁCIÓS ISKOLA, melynek lényege, hogy egyre jobban és mélyebben tudjunk imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében. Tizenkét csütörtökön át (az esti misék után) várjuk az ifjúsági csoportokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt ezekre az alkalmakra. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el rendszeresen, s az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünkben adjunk lehetőséget magunknak az Úrral való hatékony találkozásokra.

6. Ismételten ajánlom a Kedves Hívek figyelmébe a Pesti Vigadóban megtekinthető „Átlényegülés” című kiállítást, melynek témája az Eucharisztia. Szeptember 15-23. között ingyenesen látogatható a kiállítás. (Részletek a kihelyezett plakáton).

7. A plébániai hittanokat a most következő héten még nem kezdjük el, csak szeptember 17-től. Jövő vasárnap fogom ismertetni az egyes korosztályok számára tervezett időpontokat.