A Plébános által a vasárnapi Szentmisén felolvasott hirdetések.

1. Ma délután 3 órától pásztorjáték próba lesz a Szent László teremben.

2. Kedden este 19:00 órától felnőtt hittan, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaóra, csütörtök este 20:00 órától ifjúsági hittan lesz.

3. A plébánia karitász csoportja december 1-8. között adventi tartós élelmiszer gyűjtést szervez, a szokásos módon.

4. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen jár hétköznap is szentmisére, szentségimádásra, csatlakozzon a plébániánkon működő Eucharisztikus Szövetséghez. A tagok azt vállalják, hogy egy évig hetente egy hétköznapi szentmisét vagy félórai szentségimádást ajánlanak fel közös szándékainkra: a plébánia tagjainak lelki megújulásáért, Jézus akarata szerinti egységéért; papi, szerzetesi hivatásokért; a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért és a békéért. Hisszük, hogy közös imánk meghallgatásra talál. A Szövetség tagjai számára 10-én, kedden délután 4 órától összejövetelt tartunk a hittanteremben. Az ünnepélyes ígérettételre december 15-én, a fél 10-es szentmise keretében kerül sor. Kérjük, hogy az új jelentkezők és a régi tagok is iratkozzanak fel a hátsó faliújságra kitett lapon. Kérem a Kedves Híveket, hogy ne vonakodjanak elvállalni e szép imaszolgálatot. Ne féljenek attól, hogy esetleg egy-két alkalom elmarad, hiszen az kisebb mulasztás, mintha egy egész év lehetőségét elmulasztaná valaki.

5. A templomi székekre megvan a szükséges pénz, és el is készültek, illetve nagy része meg is érkezett a székeknek. Köszönetet mondok minden adományozónak.

6. Megjelent a Veled és Feléd adventi száma. Ára 100 Ft.

7. December 15-én délután 15:30-tól a Liederschatz (német nemzetiségi) kórus koncertje lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várnak.

8. Azok kedvéért, akiknek nem jutott vagy nem elég alma jutott, újra érkezik egy szállítmány az ízletes nyírségi almából. A mai napon még lehet rendelni belőle. A részletek a hirdetőtáblán megtalálhatóak.

9. Már szeptember óta lehet regisztrálni és jelentkezni a 2020-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeire, programjaira. A szervezők kérik, hogy akik tehetik, elektronikusan regisztráljanak, a Kongresszus hivatalos honlapján: https://www.iec2020.hu. Ez úton is buzdítom a kedves Híveket a regisztrációra, a szervezők kérésének megfelelően, elsősorban elektronikus úton. Természetesen, papír alapú jelentkezést is elfogadnak a szervezők, ennek részleteiről, valamint a csoportba szerveződés lehetőségeiről később adunk tájékoztatást.

10. A Szent Antal szobornál elhelyezett imaszándékos dobozba az imaszándékokért a Szentlélek Lángnyelvei közösség imádkozik. Bátorítom a Kedves Híveket arra, hogy helyezzék be imaszándékaikat ebbe a dobozba.

11. Advent folyamán hétköznapokon reggel 6 órakor van a Rorate. Szombaton reggel 6 órától igeliturgia van.

1. Kedden este 19:15-től katekumen hittan, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaóra, csütörtök este 8-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

2. Köszönetet mondok a Kedves Híveknek azért, hogy tegnap szép számban (55-en) eljöttek a délutáni szentségimádásra.

3. Szintén köszönetet mondok a tegnapi jubileumi Erzsébet koncert megszervezéséért és lebonyolításáért mindenkinek, aki ebben közreműködött: a Karitász vezetőinek és tagjainak, a Szent Fidél kórus vezetőinek és tagjainak, s mindenkinek, aki pakolásban, agapé lebonyolításában segített. Külön köszönet a régebbi kórustagoknak, akik most újra próbákon vettek részt, és énekeltek, zenéltek. Természetesen köszönet az adományozóknak is, akik adományoztak a koncert után.

4. November 30-án délelőtt (9-13 óra között) lesz az adventi lelkinap, és ugyanazon a napon délután (16 órától) az adventi koszorúkötés-, illetve koszorú-megáldás (kb. 18 órától).

5. Előre hirdetem, hogy a plébánia karitász csoportja december 1-8. között adventi tartós élelmiszer gyűjtést szervez, a szokásos módon.

6. Szintén előre hirdetem, hogy az Eucharisztikus Szövetség fogadalomtétele december 15-én lesz a nagymise keretében.

7. Továbbra is várom a Kedves Hívek adományait az új templomi székekre. A bekerülési összeg: 3.368.040 Ft. (Előlegként kifizettük az önkormányzattól kapott 1.700.000 Ft-ot.). A hívektől eddig kb. 370.000 Ft gyűlt össze, s ezen felül a hívek közül valaki külön adományozott 1.000.000 Ft-ot. A régi székekből sikerült eladni 10 db-ot. Így összesen 1.520.000 Forintunk van a fennmaradó összeg teljesítésére. Szükség van még kb. 150.000 Ft-ra.

1. Ma van a Szent Erzsébet gyűjtés a Karitász javára.

2. Kedden este 19:15-től felnőtt hittan lesz (Jelenések Könyve), szerdán reggel elmarad a nyugdíjas hittan. Csütörtök este a gyászcsoport számára lesz összejövetel.

3. Hittanosaink számára tegnap, november 16-án volt az őszi lelki nap. Köszönetet mondok Nagyné Molnár Ildikó hitoktató szervezőnek, továbbá azoknak, akik közreműködtek, valamint a résztvevő ifjúságnak.

4. November 23-án, szombaton délután 17:00 és 18:00 óra között szentségimádást tartunk, csatlakozva az Eucharisztikus Kongresszus kezdeményezéséhez. Kérem, hogy aki interneten keresztül meg tudja tenni, regisztráljon, aki nem, iratkozzon fel a sekrestyében.

5. Szintén november 23-án 18:30-tól lesz a Szent Erzsébet Napi Jótékonysági ifjúsági koncert, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

6. Előre hirdetem, hogy november 30-án délelőtt (9-13 óra között) lesz az adventi lelkinap, és ugyanazon a napon délután (16 órától) az adventi koszorúkötés-, illetve koszorú-megáldás (kb. 18 órától).

7. Szintén előre hirdetem, hogy a plébánia karitász csoportja december 1-8. között adventi tartós élelmiszer gyűjtést szervez, a szokásos módon.

8. Továbbra is várom a Kedves Hívek adományait az új templomi székekre.

1. Ma a nagymisét nem 9:30-tól, hanem 10:00 órától tartjuk, mivel a Katolikus Rádió közvetíti a szentmisét.

2. Kedden este 19:15-től katekumen hittan lesz, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaórát tartok.

3. November 15-én, pénteken nem reggel 7:00 órakor, hanem este 18:00 órakor tartjuk a szentmisét, mivel ezen a napon hálaadó szentmise lesz a 25 évvel ezelőtt bérmálkozottakért. A szentmisére, melyen Nagy Károly atya is velünk fog ünnepelni, mindenkit szeretettel várunk.

4. Hittanosaink számára november 16-án lesz az őszi lelki nap, amelyre várjuk a 7.-8. osztályos és középiskolás fiatalokat. A program fél tízkor kezdődik és 15 órakor szentmisével zárul. Kérjük, hogy az ifjúság már reggel 9:15-re legyen itt a Plébánián. A közös ebédet a plébánia állja, de süteményt és üdítőt szívesen fogadunk.

5. November 23-án, szombaton délután 17:00 és 18:00 óra között szentségimádást tartunk, csatlakozva az Eucharisztikus Kongresszus kezdeményezéséhez. Kérem, hogy aki interneten keresztül meg tudja tenni, regisztráljon, aki nem, iratkozzon fel a sekrestyében.

6. Szintén november 23-án 18:30-tól lesz a Szent Erzsébet Napi Jótékonysági ifjúsági koncert, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

7. Továbbra is várom a Kedves Hívek adományait az új templomi székekre.

1. Kedden este 19:15-től felnőtt hittan lesz, szerdán reggel a nyugdíjasok számára bibliaórát tartok. Csütörtökön este 19:00 órától ismét gyászolókat segítő foglalkozás lesz.

2. Jövő vasárnap, november 10-én – mivel a Katolikus Rádió templomunkból fogja közvetíteni a szentmisét – nem 9:30-tól, hanem 10:00 órától lesz a szentmise.

3. November 9-én, szombaton 10:00 – 13:00-ig Nagy Nikoletta szeretettel vár minden lelkes gyermeket Miniklub foglalkozásra.

4. Előre hirdetem, hogy november 15-én, pénteken nem reggel 7:00 órakor, hanem este tartjuk a szentmisét, mivel ezen a napon tartjuk a 25 évvel ezelőtt bérmálkozottaknak a hálaadó szentmiséjét, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

5. Mivel jelenleg nincs állandó kántorunk, Lukács Balázs kántor úr csak bizonyos napokon tudja vállalni a szentmiséken való szolgálatot, mégpedig általában vasárnap mindhárom szentmisét, illetve a keddi és csütörtöki miséket. Hétfőn, szerdán és pénteken reggeli szentmise csendes lesz. Ennek értelmében az egyházmegyei árszabás szerint történnek miseadományok: Énekes mise 3300 Ft, Csendes mise 1500 Ft.

6. Továbbra is várom a Kedves Hívek adományait az új templomi székekre.