2018. június 10. Évközi X. vasárnap

1. Köszönetet mondok azoknak, akik tegnap eljöttek Tóth Imre diakónusunk pappászentelésére, és azoknak is, akik lélekben velünk voltak. Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját. Az ajándék egy projektor lesz. Ezzel elősegítjük, hogy a hittanórákat hatékonyabban tudja majd tartani.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz, szerdán reggel 8 órától a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este fél 7-től pedig az ifjúság számára tartok hittant.

3. A Te Deum egy hét múlva, június 17-én lesz.

4. Kéréssel fordulunk a Kedves Szülőkhöz: a hitoktatókkal együtt kérem, hogy vigyenek magukkal ún. hitoktatási igényfelmérő lapokat, és június 17-ig adják le a sekrestyében. Szeretnénk már most tudni, hogy melyik óvodás, illetve iskolás gyerek vagy ifjú szeretne plébániai hitoktatásban részesülni a jövő tanévben.

5. A hittanos táborral kapcsolatban hirdetjük, hogy a tábor szülői értekezletét ma a fél 10-es mise után tartjuk a Szent László teremben. Kérjük a szülőket, hogy adják le a jelentkezési lapokat és fizessék be a tábor díját.

6. 1.Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 2 hét múlva, június 24-én ünnepeljük a 1/2 10-es szentmise keretében, majd az azt követő műsorral és közös ebéddel. Ebédjegyek a mai naptól vásárolhatók, 600,- Ft-os áron. Vasárnap a 7-es és a 1/2 10-es szentmise után a templom előtt az udvaron, hétköznapokon pedig nyitvatartási időben az irodában. Kérjük, aki teheti, előre vásárolja meg az ebédjegyet, hogy az ebéd mennyisége tervezhető legyen.

7. A mai naptól kezdve három vasárnapon keresztül a szentmisék után van lehetőség a lelkigyakorlat 5.000,- Ft/felnőtt előlegének befizetésére, a 7 órás és a 1/2 10-es szentmisék után a templom előtt az udvaron. Ezeken az alkalmakon természetesen tájékoztatás is kérhető a lelkigyakorlatról, továbbá jelentkezési lap is vihető. Ezúton kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelkigyakorlatra, jelentkezzen június 24-ig.

8. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

9. Plébániánk honlapja megújult. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezen sokat fáradoztak.